Badeparken som musikkarena før og nå

Tone Merete Hauk-Hansen og Rita Hirsum Lystad i Frogn Arbeiderparti.

Tone Merete Hauk-Hansen og Rita Hirsum Lystad i Frogn Arbeiderparti. Foto:

Av
DEL

InnsendtBadeparken har en lang tradisjon som Drøbaks «folkepark». På 50-, 60- og delvis 70-tallet var parken en stor konsertarena, hvor store og små musikkarrangementer gikk av stabelen gjennom hele sommeren.

Med sitt store areal og sentralt beliggende er Badeparken et unikt sted som skal oppgraderes som Drøbaks hovedarena for musikkfestivaler og større konserter. Flere områder i parken kan benyttes som konsertarenaer ved en større festival. Og vi ser frem til at dagens sceneområde skal bli den fremtidige «hovedscenen».

I de senere årene har det vært arrangert en rekke populære arrangementer som trekker tusenvis av mennesker til Badeparken. Dette er svært positivt og vi i Frogn Arbeiderparti ønsker å videreføre denne tradisjonen med Badeparken som en «folkepark» i Drøbak.

Det som er forholdsvis nytt de siste årene er at det er den gamle parken ved kirken som har blitt den store konsertarenaen og ikke scenen slik som tidligere. Og dermed har det oppstått en ny situasjon, med store arrangementer med mange besøkende på et relativt sårbart området for naturmangfoldet i parken.

Derfor er ikke Frogn Arbeiderparti overraskende at det har kommet bekymringsmeldinger fra både Verneforeningen Gamle Drøbak og fra representanter fra kommunen om skadene som er avdekket etter sommerens store arrangementer. De er særlig bekymret for eiketrærne og at røttene skades på trærne og de er bekymret for at disse kommer til å dø på sikt.

Frogn Arbeiderparti påpekte allerede under behandlingen av skjøtselsplanen for Badeparken for et drøyt år siden, at store arrangementer i denne delen av parken ville kunne skade de biologiske mangfoldet og særlig de store røttene til eiketrærne som ligger særlig utsatt til. Arbeiderpartiet fremhevet spesielt at det bør unngås bruk av maskiner og kjøretøy i parken, da disse medfører skade på jordstrukturen og derigjennom rotsystemet for trærne. Et generelt forbud for innkjøring av motorisert ferdsel i parken må videreføres. Så kan det gis særskilt tillatelse ved spesielle behov og vedlikehold. En egen kjøreplan for maskiner og bilers adgang til Badeparken må følges opp og at tillatelsene for innkjøring må avklares med en arborist.

Frogn Arbeiderparti forventer nå en reel evaluering etter sommerens arrangementer i Badeparken og hvilke skader og slitasje dette har påført parkens unike naturmangfold og kulturminner. I tillegg til naturverdiene, er Badeparken et betydelige antikvarisk verdifullt område, som vi er forpliktet til å forvalte i et bærekraftsperspektiv, slik at de som kommer etter oss også kan få oppleve verdien av en nærmiljøpark og hva det bestyr for både trivsel og folkehelse. Og i denne sammenheng er det avgjørende at oppfølging av skjøtselsplanen går som vedtatt. Den nye scenen må utformes på en slik måte at den ivaretar brukernes behov og at scenens utforming er i tråd med dagens behov og standard for en moderne musikkscene.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags