Barnehager og kloakkprofitører

På besøk i Salamanderskogen barnehage.

På besøk i Salamanderskogen barnehage. Foto:

Av
DEL

InnsendtBarnehager og kloakkprofitører.

Kommunistene i Rødt ønsker ikke at barnehager skal drives av private.
Det er fali det, (som Ludvig sier), for de kan jo tjene penger på det.
De kalles for profitører!
Ja, landet vårt er fullt av profitører som tjener penger til livets opphold, ved å utføre tjenester for innbyggerne.
Rørleggere er vel da kloakk-profitører og legene som profitterer på at innbyggerne er syke? Tja, hva skal vi kalle dem?

Historien har lært oss hva kommunisme er og at den tankegangen ikke er levedyktig.
Når det offentlige skal drifte alt selv, uten konkurranse, betyr det som regel dårligere og dyrere tjenester. Det har vi nok eksempler på, både i Norge og i verden for øvrig.

For oss i FrP er det ikke avgjørende om barnehagene drives av det offentlige eller er private.
Det viktige er at både barn og foreldrene er godt fornøyd med de tjenestene barnehagene tilbyr. Vi tror på mangfoldet og at foreldre har valgmulighet til å velge det de mener er den beste løsningen for dem og barna. Generelt mener vi også at konkurranse mellom forskjellige drivere er bra og at dette er med på å gjøre både private og offentlige barnehager enda bedre.
Og, hvis man mener de private tjener så mye, er det vel mulig at kommunene kan lære litt av dem, om drift av egne barnehager.

Det var Øystein Djupedal fra SV og Siv Jensen fra FrP som skapte barnehageforliket. Med hjelp av Arbeiderpartiet fikk de flertall.
Den daværende regjering med Høyre, Venstre og KrF var imot.

Det var tre viktig prinsipper i Barnehageforliket:
1) Private og kommunale barnehager skulle likebehandles.
2) Foreldrebetalingen skulle reduseres.
3) Det skulle satses på en kraftig utbygging.
Det ga resultater. Allerede i 2006 kunne Djupedal melde: «Vi er veldig avhengig av de private utbyggerne. De sto i fjor for hele 70 prosent av barnehageutbyggingen.»

De private barnehagene må forholde seg til de samme kravene som offentlige barnehager, og det er i realiteten ingen forskjell mellom dem. Forskjellene skapes da av evnen til å være kreative innenfor de samme rammene.

Derfor trist å se at etter de private barnehagene har gjort en kjempejobb, som har ført til at det er nærmest full barnehagedekning, vil også SV nå svikte reformen.

For øvrig viser undersøkelser gjennom mange år, at foreldre i private barnehager er mer fornøyd enn foreldre i de offentlige. Det er sannsynligvis også de ansatte, da sykefraværet er vesentlig mindre enn i de offentlige barnehagene.

De private barnehagene får de samme tilskuddene som kommunens egne barnehager.
Utfordringen er at de private først får det to år etter kommunens egne barnehager.
Nå er bemanningsnormen økt for alle barnehager. Det betyr at eier du en privat barnehage, må du legge ut den økte kostnaden i to år. Hvis ikke kommunene vil forskuttere forskjellen, kan medføre at private barnehager må skjære ned på driften eller nedlegge.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags