En utvidelse av Sjøtorget med dypvannskai og kaiareal utviklet for besøksrettet næring vil styrke Drøbaks attraktivitet som besøksmål fra sjøen

Høyre mener Sjøtorget bør brukes til mer enn parkeringsplass

Høyre mener Sjøtorget bør brukes til mer enn parkeringsplass Foto:

Av
DEL

InnsendtHøyre ønsker å bevare og videreutvikle Drøbak. For å få til dette er det viktig at de som bor i sentrum trives, samt at det legges til rette for et fungerende næringsliv der Drøbak sitt særpreg og kvaliteter forsterkes.

En av disse kvalitetene er Drøbak sin nærhet til sjøen og strategiske plassering ved Oslofjorden på sitt trangeste. Dette betyr eksempelvis at alle som har båt i Oslo og skal opp eller ned langs kysten må passere tett på Drøbak. I dag er det altfor mange som reiser forbi og vi må erkjenne at selv med gjestehavna er ikke Drøbak attraktiv nok for dem som kommer sjøveien.

I Frogn kommunes næringsstrategi er «Opplevelse, reiseliv, kunst, kultur og besøksrettet næring» et hovedsatsingsområde. Skal vi ta denne satsingen på alvor må vi søke tiltak som styrker Drøbak sin attraktivitet som besøksmål fra sjøen. Et slikt tiltak kan være en utvidelse av Sjøtorget som dypvannskai og større kaiareal som utvikles for besøksrettet næring.

Høyre har derfor stemt for utredning av dypvannskai på Sjøtorget. Videre har Høyre levert følgende innspill til detaljreguleringsplanen. «For Frogn Høyre er det viktig at en detaljreguleringsplan for dypvannskai, i tillegg til den maritime funksjonen, utreder hvordan en utvidelse av kaiarealet kan bidra til å utvikle Sjøtorget med næringsvirksomhet og åpne områder.»

Rådmannen har tidligere estimert at det vil koste minst 30 millioner kroner å bygge dypvannskai. Da er det kun fokusert på selve dypvannskaien og ikke utvikling av kaiarealet. Etter Høyres syn har Sjøtorget svært attraktiv beliggenhet og vi mener at en utviklingen av Sjøtorget som et helhetlig prosjekt med dypvannskai og lokaler for besøksrettet næring vil styrke økonomien i prosjektet vesentlig. I tillegg kommer de positive effektene flere besøkende vil få for resten av næringen i Drøbak.

Høyre mener det er fornuftig gjennomføre detaljregulering av dypvannskai på Sjøtorget. Vi har tro på at det vil legge grunnlaget for en spennende utvikling av Sjøtorget. Imidlertid hvis konklusjonen er at det ikke er mulig å gjennomføre et slik prosjekt innenfor en fornuftig økonomisk ramme kommer Høyre ikke til å bevilge ytterligere midler til prosjektet etter detaljreguleringen.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags