Frivillighet gir gleder og opplevelser

Av
DEL

InnsendtFrogn Arbeiderparti heier på frivilligheten i kommunen. Et samfunn med stor frivillig sektor bygger tillitsstrukturer som virker positivt på livskvalitet. Frivilligheten utgjør en selvstendig og særegen del av samfunnet. Frogn Arbeiderparti vil at det skal legges til rette for arenaer for bl.a. kunnskapsutveksling mellom unge og eldre.

Frivilligheten er en slik arena og Frogn Arbeiderparti vil stimulere til økt bruk av frivilligsentralen. Frivilligsentralen legger til rette for enkeltpersoners mulighet til å skape og lager rom for å støtte opp om dette.
 

Hovedaktivitetene i dag er:

– Mangfold og integrering – inkludering av flyktninger og innvandrere i Frogn.
– Samarbeid til beste for beboerne på Ullerud helsebygg.
– Tiltak til beste for eldre hjemmeboende som trenger litt ekstra hjelp i hverdagen.
– Datahjelpen – jakten på det digitale liv.
– Turtilbud – turglede for alle uansett forutsetning, bl.a. fra Follo museum hver tirsdag
kl. 11.00
– Scooterpatruljen kjører fra Drøbak hospital hver tirsdag kl. 11.00
– Blomsterpatruljen sørger for blomsterbedene i Båthavna og i Drøbak sentrum på sommeren.
 

Vi i Frogn trenger flere møteplasser, aktivitetssentre og sosiale arenaer, og Frogn Arbeiderparti vil at Drøbak hospital skal videreføres som sosial og aktiv møteplass.
Frivillighet er limet i samfunnet vårt. Frivillighet er ikke et sted, men en tilstand.
Vi har alle et ansvar for å lage et godt liv for dem rundt oss og oss selv.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags