Line Stokholm bør lese mere om naturvern og være konsekvent

Av
DEL

InnsendtUten dyr og insekter og naturvern, er vi mennesker ingenting.

Jo da, Øierudåsen er mindre enn Kolstad, «bare» 92 mål (30 mål LNF), men alle monner drar. For øvrig «glemte» Stokholm å si at det grenser mot det store Kolstadområdet på 523 mål. Også litt «pussig» at hun skriver det ikke finnes stier, viltkorridorer eller vilttråkk på Øierudåsen når det beviselig er feil. Jeg skjønte heller ikke hennes poeng om at Øierudåsen er «inneklemt».

Blir det mindre inneklemt med mer asfalt og boliger? Eller mindre bilbasert? På den ene siden mener lederen for Frogn Venstre at på Kolstad vil det bli så store inngrep at der er hun helt imot utbygging, men i det andre øyeblikket er det ok å bygge ut 92 mål som grenser mot Kolstad.

Altså når det først skal bygges ut, så kan vi like så godt ødelegge enda mer for våre etterkommere. Stokholm snakker ned Koldstad med 800 boliger og snakker opp Øierudåsen med 84 boliger i den samme skogen, selv om det riktignok er noen hytter på Øierudåsen. Da sliter jeg litt med å forstå Stokholms standpunkt.

Staten vil ha fortetting der det finnes eksisterende infrastruktur, der folk kan sykle og gå til jobben. (ikke minst Bølgen og Drøbak sentrum) Staten og Venstre vil ikke at LNF-områder nedlegges eller bygge ut områder som medfører økt bilbruk. Jeg synes det er svært uheldig å ha en Venstreleder som er for utbygging av 92 mål med skog og LNF-områder hun har økonomiske oppgaver og interesser i, og å forsvare det med at hun bare melder seg inhabil når planene diskuteres og avgjøres. Dette vil også skape presedens i området, da kan det bli tatt enda mere LNF-områder, er det Venstrelederen vil?

LES OGSÅ:

per evensen

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags