Nesodden Høyre «tar en Trump» om skatteparadis

MDGs ordførerkandidat Øvyind Solum på Nesodden sier ja til private tilbud, men synes det er mer naturlig å gå etter skjulte penger i skatteparadis enn å kutte i sykepenger eller undervisningstilbud.

MDGs ordførerkandidat Øvyind Solum på Nesodden sier ja til private tilbud, men synes det er mer naturlig å gå etter skjulte penger i skatteparadis enn å kutte i sykepenger eller undervisningstilbud. Foto:

Av
DEL

InnsendtNesodden Høyres leder Geir Flikke er opprørt over at jeg i et innlegg argumenterer for at Nesodden kommune bør gjøre mer for å unngå at mer penger plasseres i skatteparadis. Han mener jeg burde dokumentere at dette er noe problem, enda det de siste årene har vært omfattende avsløringer og avisreportasjer i Aftenposten og i en rekke medier som dokumenterer det enorme omfanget dette har. Enda mer selsomt blir det når han prøver å vri diskusjonen over fra utfordringene med skatteparadis, som han betegner som fake news (ja, virkelig! Høyre i valgkampmodus tar tydeligvis etter retorikken fra noen over dammen, også her lokalt på Nesodden) og hvor han velger å blande sammen vanlige private aktører med de aktørene som jeg i mitt innlegg retter søkelyset mot. Pussig at Høyre ikke ønsker å differensiere, men prøver å avfeie utfordringer knyttet til skatteparadis og skjulte penger.

Professor Anette Alstadsæther fra NMBU (https://www.nmbu.no/aktuelt/node/31875) opplyser at de aller rikeste husholdningene, altså topp 0,01 % av befolkningen, unndrar en tredjedel av skatten de skulle ha betalt (andre undersøkelser sier at det i hvert fall minst er 25 %). Vanlige nordmenn unndrar i snitt 3 %. I 2007 hadde nordmenn plassert minst 76 milliarder kroner i skatteparadis. I dag er det trolig mer. Dette er store beløp. Så er ikke alt av skatteplanlegging og -tilpasning ulovlig.

Hovedutfordringen er hemmeligholdet. Det meste av skjulte penger er ikke heleid av enkeltfamilier, men knyttet til selskapsstrukturer som gjør det krevende å få oversikt over hvem som eier hva, og når og hvordan penger blir flyttet mellom land og avdelinger og ulike stråselskaper. Dermed blir det store skattetap for det offentlige, noe som fører til dårligere velferdstilbud og/ eller større skattepress på oss andre. Derav eksempelet mitt om at vi ved å tette smutthull kan minske annen skattlegging (som eiendomsskatt) eller få bedre tjenester fra det offentlige.

Skatteparadis, og ulike måter å unngå normal beskatning på, skaper en konkurransefordel for dem som benytter seg av det, noe som forsterker en utvikling hvor store internasjonale selskaper utkonkurrerer mer lokalt næringsliv. Jeg synes ikke det er en ønsket utvikling. For å skape større åpenhet kan en kommune i sine anbud kreve såkalt utvidet land for land-rapportering. Selskaper med grenseoverskridende transaksjoner gir mindre informasjon enn aktører uten dette, noe utvidet land for land-rapportering retter opp i. Omgåelse av skatt, og hemmeligholdet i denne forbindelsen, benyttes ofte som et middel til å utkonkurrere andre selskaper i anbudskonkurranser, samtidig som kontantstrømmer kan tas ut gjennom konsernstrukturen uten at det er lett kontrollerbart i den norske delen av selskapet. Også tilsynelatende norske selskaper kan inngå i en konsernstruktur med utenlandske selskaper, og gå under radaren for norske kommuner.

Flikke avslutter med å stille tre spørsmål:
1) Vil MDG innføre eiendomsskatt på Nesodden? – Vi er åpen for det, om det sikrer bedre barnehager, skoler og offentlig velferd.

2) Er begrunnelsen for dette at det finnes flernasjonale selskaper med forbindelser til skatteparadiser som tapper Nesodden for skatteinntekter? – Nei.

3) Om dette ikke er begrunnelsen, er det da slik at MDG holder innføringen av en «skatteparadisfri sone» på Nesodden som en forutsetning for at eiendomsskatt ikke skal innføres? Svar: Nei, men vi synes det er mer naturlig å gå etter skjulte penger i utlandet enn å kutte i sykepenger eller undervisningstilbud.

Vi mener dermed at Nesodden kommune bør ta avstand fra skatteparadis, at vi selv bør unngå å investere i skatteparadis-selskaper og at vi i våre innkjøp/ anbud bør stille krav til leverandører om åpenhet, slik at de ikke så lett kan skjule penger og overskudd gjennom skatteparadis.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags