Ruter sløser med våre skattepenger og er uinteressert i kundene

Av
DEL

InnsendtOverskriften er inspirert av dagens oppslag om frustrerte skorkebergere og informasjonen om kontakten mellom Ruter og Frogns politikere. Politikerne må slutte å naivt sluke «orienteringer» fra Ruter om positive forbedringer uten at noe konkret er fremlagt. Løken fra Ruter hevder å ha fått positiv respons fra politikerne. På hva? Kan politikerne fortelle meg det?

Rasering av lokaltrafikktilbudet i Frogn er ingen overdrivelse, Ruters anbefalinger at man skal gå for eksempel fra Ullerud til Skorkeberg og fra Heer til Ottarsrud er å fornærme kundene. 

Hva kan så gjøres? Å la annenhver avgang på rute 505 kjøre om Heer og Frogn vgs i stedet for om Horgen, vil gi tilbake tilbudene Heer – Vinterbro og Heer – Skorkeberg. Dette kan gjennomføres over natten, prøv ikke å påstå noe annet «informasjonskonsulent» Løken.

Direkteforbindelse mellom Skorkeberg og Drøbak sentrum kan neppe løses med Oslobussene, her forstår jeg faktisk Ruter. Vi må få en lokalbuss, i hvert fall på dagtid med krykker og barnevogner. Etter mine beregninger basert på Ruters tabeller, burde det være mulig å kjøre en minibuss Elle – Seiersten – Drøbak torg – Dyrløkke – Skorkeberg – Drøbak torg – Seiersten – Elle en gang i timen. Da ville også Elle og Sogsti få et tilbud. Men det vil koste. Kanskje burde Frogn kommune hoste opp noen kroner?

En bedre løsning er å se på Ruters sløsing av våre skattepenger ved å kjøre seks busser i timen 12- 13 timer i døgnet seks dager i uken mellom Korsegården og Seiersten/ Frogn vgs. Stort sett uten passasjerer, bortsett fra i rushtiden. Prøv ikke å vifte med passasjerstatistikk for rute 510, herr Løken, disse passasjerene reiser stort sett mellom Korsegården og Bøleråsen.

La oss ta et enkelt regnestykke på hva dette tullet koster oss, og la oss se bort fra det miljømessig betenkelige med å la dieselspyende busser kjøre massevis av kilometer i døgnet nesten uten passasjerer: Fra Korsegården til Seiersten/ Frogn vgs er det 8–9 km. Er vi rause og sier at det er behov for alle disse bussene i to til tre timer i rushtiden og at folk ellers fortjener en buss hver halvtime, får vi fire unødvendige turer ti timer hver dag, seks dager i uken. Det skulle bli 10 ganger 4 = 40 unødige avganger per hverdag. 40 ganger 8,5 ganger to = 680 unødig kjørte kilometer per hverdag. De rene driftsutgifter for en buss uten kostnader for sjåføren er minst 10 kr per kilometer. Blir de unødvendige bussene stående på Korsegården istedenfor å kjøre til Drøbak, spares minst 6800 kr per hverdag. Det er selvfølgelig vesentlig mer å spare ved å endre kjøreplanene. Disse pengene kunne i stedet bli brukt til å finansiere et lokaltilbud i Drøbak.

Steinar Jørgensen

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags