Nesoddskolen – noen synspunkter fra FrP

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

InnsendtI Amta den 9. januar ber Silja Solem og Evelyn Farbrot de politiske partiene om uttalelser vedr. skolens fremtid.

Generelt vil FrP at skolen skal være gjennomgående kunnskapsbasert, samt at:

– Utvikling av læreplaner og øvrig innhold i skolen utføres av kvalifiserte personer med lærerutdanning fra institusjoner i Norge

– Skjemavelde og byråkrati i skolen reduseres, slik at læreren i størst mulig grad kan konsentrere seg om undervisningen

– Det utvikles fagmiljøer på tvers av skolene

– Forskning på læreryrket styrkes

– Det legges til rette for at flere yrkesgrupper kan undervise i skolen

Noen bemerkninger til skolen på Nesodden spesielt:

– Det er altfor mange ufaglærte

– Svak tilrettelegging for etter- og videreutdanning av lærere

– Barn med individuell opplæringsplan (IOP) får for lite ressurser

– Midler til mottaksskole, som går til opplæring i morsmål og ikke norsk, bør settes av til norskopplæring og IOP-barn

Nesodden FrP vil satse på mest mulig nærskole og ikke store, sentraliserte skoler som medfører omfattende transport av elever til og fra skolen. Skolene har en viktig rolle å spille i nærmiljøet både i skoletiden og som kultursentre i vid forstand.

LES OGSÅ:

John Brungot

Organisatorisk nestleder i Nesodden FRP

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags