Skolene i Frogn – nytt må skapes

Av
DEL

InnsendtMed den nedgangen av antall elever tilsvarende hele Dyrløkkeåsen skole som påpekt i Handlingsprogrammet, kommer vi ikke utenom å planlegge for en skolestrukturendring. Dessverre.

Frogn har utmerket seg med resultater i Norgestoppen de siste 10 åra. Skal kvaliteten holdes oppe, kan ikke en utarming av alle grunnskolene være veien å gå. I 2020 må skolene tåle inntil 9 millioner i kutt, noe som i realiteten betyr min. 15 færre lærere med de negative følger for elevens læring dette får. Jeg skjønner at det er kontroversielt, men det tvinger seg frem, slik jeg vurderer det, bygging av en ny 1.- 10-skole i Frogn. Hvorfor ikke bygge nytt på Heer? Skolebyggene der har sett bedre dager. Det finnes sikkert også andre kreative ideer og forslag hvis vi mobiliserer innbyggerne.

Det smertefulle vil ligge i å samle Heer, Dal og Drøbak skoler (eller andre alternativer) til en sterk faglig enhet. Men det vil bli en knallsterk og fremtidsrettet enhet med mulighet til å forbli blant de beste skolekommunene i landet. Politikerne må like over jul sette i gang en god prosess med FAU-ene og andre, slik at alle føler involvering i det nye som nå må skapes.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags