Fagerstrandutbygging på ville veier

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevNærmere bestemt Sagstubben (mellom Kiwi/Saga) skal det nå bygges, ikke de opprinnelige 17 2-mannsboligene, men 76 boenheter. Og veien dimensjoneres for ytterligere 76 boenheter.

Nå er det slik at jeg ikke er motstander av noe utbygging, men reagerer på at Nesodden kommune ikke gjør en bedre jobb for oss som skattebetaler og som skal tilpasse oss de nye naboene.

Som naboer måtte vi ikke som det står i plansaken forholde oss til et godt samarbeid og et prosjekt tilpasset eksisterende bebyggelse. I stedte måtte vi etterlyse møte og informasjon, for så å oppleve at verken kommunen eller utbygger hadde tatt seg bryet med å lese våre innspill. Etter dette møte har vi heller ikke hørt hverken fra kommunen eller utbygger.

Så kommer saken opp i plan og teknikk (PT), videre opp i kommunestyremøte den 23.04

Her tas det opp fra talerstolen at saken sendes tilbake til PT hvor det blant annet blir påpekt manglende krav til rekkefølgebestemmelser. Videre får administrasjonen tydelig beskjed om at kommunes hjemmeside skal oppdateres. Under fliken planinnsyn og hva skjer der du bor står det fortsatt ingen informasjon (flytskjema) og at saken skal opp i noe fora. Det er heller ikke lagt inn de kommentarene/klagene som er sendt inn. At kommunen fortsatt ikke har oppdatert denne siden og at saksbehandleren ikke svarer på E-post er vel ikke mindre enn kritikkverdig.

Hvorfor er det heller ingen rekkefølgekrav utover ny veg ut til fylkesveien og krav til deltakelse (?) for bygging av rundkjøring og en mulighetsstudie (?) for en sti som allerede er på stedet?

Hvorfor er det ikke krav til områderegulering, slik det er mange andre steder, før en regulerer et spesifikt området? Hvorfor er det ikke krav til at infrastrukturen skal være ferdig slik det er i andre utbyggingsområder? Hva med krav til infrastruktur og hva med blågrønn faktor? Det skal settes krav til utbygger for å sikre både de eksisterende beboerne og de nye beboerne får det som kommunen har satt krav om at skak bygges.

En takk til Rødt som også fikk med i tilbakesendelsen til PT at beboernes innspill skulle tas opp igjen. Dette ble vedtatt mot H og Frp sine stemmer som da tydelig ikke synes at beboeren skal behandles slik det er beskrevet i planbeskrivelsen.

Harald Johnsen

Nabo og inhabil politiker

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags