Småspeiderne i Bjørnemyr speidergruppe stilte opp på Nesodden ressurskafé på Skoklefall gård søndag 28. januar. Barn som kom innom fikk spikke, grille pinnebrød og ake i nysnøen. Mange satte seg ned ved bålet, og fikk god hjelp fra spikkekyndige småspeidere.

Samfunnsansvar er en veldig viktig del av det å være speider. Dette  gjenspeiles i speidingens formål, som er å utvikle mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i samfunnet. I 2018 har Norges speiderforbund et spesielt fokus på samfunnsansvar gjennom prosjektet "Patruljen i samfunnet", og vi i Bjørnemyr speidergruppe ønsker å bidra.

Det neste vi skal gjøre innenfor arbeidet med samfunnsansvar er innsamlingsaksjonen Speideraksjonen i april som går til Flyktninghjelpens arbeid i Uganda for barn og unge som har flyktet fra den brutale borgerkrigen i Sør-Sudan. Ta godt imot oss når vi kommer rundt for å samle inn penger 12. april!