Professor Jørn H. Hurum kommer til Sjøstjernen for å fortelle om feltarbeid og forskning på Svalbard. 

Få steder i verden kan dokumentere så mye av livets og Jordas historie som Svalbard.  Selv om geologisk forskning har en lang tradisjon på Svalbard, er fortsatt det meste uoppdaget. I 2007 ble Jørn Hurum kjent for funnet av «Monsterøgla fra Svalbard», også kalt Predator x, som er verdens største kjente pliosaur. Forskningen pågår, og allerede har det blitt beskrevet en rekke nye arter av svaneøgler og fiskeøgler. Dette er funn fra tiden etter den største masseutryddelsen i Jordas historie, som jo er viktig for å forstå opprinnelsen til dyr som dominerer havene i dag og hvordan et marint økosystem bygger seg opp igjen etter en slik katastrofe.

Dinosaurforskeren Jørn H. Hurum er kjent som en medieprofilert formidler av populærvitenskap innen sitt fagfelt. Han har skrevet fire faktabøker, deriblant «Menneskets utvikling» , vært programleder i «Jørns hjørne» i TV-programmet «Newton» og i radioprogrammet «Hurum og Ødegaard» i Kanal24 (sammen med astrofysikeren Knut Jørgen Røed Ødegaard).

Midt i finanskrisen og svineinfluensaen dukket apefossilet «Ida» opp og stjal verdens oppmerksomhet. Hurum presenterte funnet i London. Ida har nå sin faste plass på Naturhistorisk museum på Tøyen i Oslo. Dette funnet må imidlertid ikke forveksles med hans datter Ida fra «vår tid», født i 2003.

Velkommen til et meget interessant og levende foredrag på Sjøstjernen torsdag 19. april, sier Thor Mogen.