Alle vil ha Aamodt fysikalske institutt – mens rådmannen skrubber!

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

InnsendtMENINGER: Aamodt fysikalske har kjempet hardt for en ny driftshjemmel for fysioterapi for eldre, mens rådmannen ansatte en såkalt manuell terapeut til tross for at annonsen søkte etter en fysioterapeut for eldre. Derfor klagde Aamodt saken til kommunens klageorgan som er formannskapet. Her fikk ikke Aamodt medhold. Og saken utviklet seg raskt til å bli politisk, ikke minst fordi driftshjemmelen rådmannen gikk for, raskt ble flyttet til Drøbak tverrfaglige klinikk. Noe som er lov.

Frogn SV tok derfor saken allerede opp 5. februar 2019 i Hovedutvalget for omsorg, oppvekst og kultur (HOOK) der SV ba om at det måtte settes av en ny driftshjemmel til fysioterapi for eldre ved Aamodt fysikalske institutt. Et enstemmig HOOK vedtok at «rådmannen må se på muligheten for å styrke Gamle Drøbak med en driftshjemmel for å dekke dette behovet. HOOK ber om en sak om dette så fort som mulig».

Rådmannen kom ikke tilbake med saken i april som vi hadde håpet, men drøyde den ut til HOOKs møte 7. mai. Her svarte rådmannen HOOKs vedtak ut med at «det ikke er behov for en driftshjemmel for fysioterapeut i Frogn».
Et klart «god dag mann, økseskaft» svar.

I mellomtiden kom saken med denne innstillingen også opp til behandling i Eldrerådet som vedtok at det må opprettes en ny 100 prosent driftshjemmel for fysioterapeut med ekspertise på fysioterapi for eldre i Drøbak hos Aamodt fysikalske institutt».

Rådmannen forsvarer sin innstilling med at «eldrebølgen i dag ikke er stor nok.» Dette sier rådmannen vel vitende om at 158 personer står på venteliste for fysioterapi og der 125 av dem står på Aamodt fysikalske institutts venteliste. Pluss at alle demografiske grafer viser at vi står overfor et raskt økende antall eldre over 80 år i kommunen. I ny kommuneplan, folkehelsedelen, presiseres det at Frogn topper statistikken både i Akershus og på landsbasis når det gjelder eldre med skjelett og muskelskader.

Frogn SV fremmet derfor eldrerådets vedtak i møtet 29. april 2019 der vi ba om en beslutning allerede før sommerferien 2019. Partiene hadde forskjellige innfallsvinkler til et vedtak, men etter en gruppeledersamling i HOOK ble partiene enige om følgende:

«Kommunestyret vedtar å opprette en ny 100 prosent driftshjemmel i fysioterapi med videreutdanning innen eldre (geriatri) i Drøbak hos Aamodt fysikalske institutt. Stillingen besettes så raskt som mulig, og kostnadene inneværende år dekkes fra disposisjonsfondet.

Denne hjemmelen pluss de eksisterende 5 får en klausul om at disse skal bindes til å praktisere i gamle sentrum av Drøbak. Dette for å sikre tilgang til fysioterapeuter der behovet synes størst.

Dersom behovet med tid skulle endre seg skal flytting av hjemler opp til politisk behandling.»

Formannskapet sluttet seg til HOOKs innstilling 8.5 og endelig vedtak blir fattet 13.5.2019 i kommunestyret. Det gjenstår å se om rådmannen har forstått at dette haster.

Foto: Sofie Vega Wollbraaten

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags