Frogn kommune har god økonomi

GOD ØKONOMI: Frogn Høyres Sigbjørn Odden svarer på kritikken fra Venstre og økonomien til Frogn kommune.

GOD ØKONOMI: Frogn Høyres Sigbjørn Odden svarer på kritikken fra Venstre og økonomien til Frogn kommune.

Av
DEL

LeserbrevVenstre sier i Amta 28.02 at de er kritiske til Høyres økonomistyring i Frogn kommune. Høyre mener dette ikke er en treffende kritikk.

Høyres utgangspunkt er at Frogn kommune er en attraktiv kommune der mye fungerer bra og det leveres mange gode tjenester med høy kvalitet. Kommunen har god kontroll på økonomien og fra 2012 og frem til i dag er det samlede overskuddet 140 millioner kroner. Dette har vi klart uten eiendomsskatt og Høyre har ingen planer om at det skal innføres eiendomsskatt i Frogn.

Dette betyr imidlertid ikke at Frogn kommune står helt uten utfordringer. Størst er det at befolkningsveksten har stoppet opp og da spesielt blant barn og unge. Når det ikke flytter barnefamilier til Frogn blir det for få barn i barnehagene og skolene. Samtidig blir befolkningen eldre noe som øker behovet for omsorgstjenester.

Da vi vedtok handlingsplanen for 2019 la Høyre følgende hovedprioriteringer til grunn.

1. Frogn kommune må få fart på plan og byggesaksbehandlingen slik at det blir bygget boliger og Frogn får flere barnefamilier. Dette er viktig for hele vårt lokalsamfunn, samtidig vil kommunen få en bedre økonomisk utnyttelse av eksisterende skole og barnehagestruktur.

2. Frogn kommune må styrke de hjemmebaserte tjenestene og det må bygges bemannede omsorgsboliger. Vårt utgangspunkt er at folk ønsker å bo i egen bolig så lenge som mulig, da er det viktig at kommunens tjenester tilrettelegger for dette. Videre må kommunen ha flere ulike tilbud for dem som ikke lenger kan bo hjemme. I dag er sykehjem det eneste alternativet. Dette er riktig for noen, men ikke alle. Med bemannede omsorgsboliger vil kommunen både kunne gi mer tilpassede tjenester samt utnytte kommunens økonomiske ressurser bedre.

Odden Sigbjørn

Leder Frogn Høyre, medlem Kommunestyret og Formannskapet

Følg på: Facebook

3. Frogn kommune må jobbe smart. Skal vi opprettholde dagens tjenester, samt møte behovet for nye og mere brukerrettede tjenester er det viktig at kommunen hele tiden ser om det er mulig å produsere tjenestene på en smartere måte. Blant annet må Frogn kommune satse på velferdsteknologi og andre digitaliseringstiltak som elektronisk byggesaksbehandling.

4. Det gir liten varig effekt av å kutte de tjenestene som ikke er lovpålagt. Handlingsplanen kan ikke salderes ved å kutte de tjenestene som ikke er lovpålagt. Dette er tjenester som har stor verdi for mottagerne og ofte har en forebyggende effekt slik at den langsiktige økonomiske effekten av slike kutt vil være begrenset. Skal kommunen styrke det økonomiske resultat på sikt må dette gjøres ved en kostnadseffektiv produksjon av de lovpålagte tjenestene.

Driftsresultat for Frogn kommune er i 2018 på 1 million kroner. I 2019 er det planlagt med et overskudd på 3 millioner. Dette betyr at kommune nå har svært lave marginer og dette er en realitet Høyre tar på største alvor. Samtidig har kommunen nødvendige handlingsrom og Høyres utgangspunkt er at det skal være mulig å få til en langsiktig styrkning av kommunes økonomi uten at det må gjøres dramatiske kutt i kommunens tjenester.

LES OGSÅ:

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags