Jeg lurer meg på dette med klimagassen Co2 ?

Jeg lurer meg på

Jeg lurer meg på Foto:

Av
DEL

InnsendtTroposfæren er det nederste laget av jordens atmosfære. Den strekker seg fra jordoverflaten til en gjennomsnittlig høyde av rundt 12 km, selv om troposfærens høyde faktisk varierer fra cirka 9 km ved polene til 17 km ved ekvator.
Hvis vi har det vi kaller tørradiabatisk temperatursjiktning (f.eks. under et skydekke og sterk vind), faller temperaturen med 0.98 C pr. 100 m.
Aktuell temperatursjiktning varierer imidlertid en del, spesielt nær bakken. Mellom 1 og 5 km over bakken faller temperaturen med mellom 0.48 og 0.65 C pr. 100 m i seks såkalte standardatmosfærer, som til sammen dekker store områder av kloden.
Co₂ i atmosfæren i september 2019 har sunket til 409 ppm, den var i mai 2019 415 ppm.¨
(Uttrykt i prosent er 1 ppm = 0,0001 %.).

Hvordan kan da Co₂ i atmosfæren temperaturen med føre at Jorden temperatur stige .
-Co₂ gassen kan da ikke først kjøles ned i atmosfæren, samtidig som den medføre at Jorden blir varmere?

Hvem kan hjelpe en gammel mann? Send en mail til persmitt@hotmail.com.

På forhånd takk.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags