Har Frogn kommune god økonomi?

Av
DEL

InnsendtHar Frogn kommune god økonomi? Høyres Sigbjørn Odden påstår i Amta 7. mars at svaret er ja. Svaret på dette viktige og interessante spørsmålet er nok en del mer nyansert enn vi får inntrykk av gjennom innlegget.

At kommunen driver med såkalt overskudd sier trolig mer om administrasjonens profesjonalitet og lojalitet enn at kommunens økonomi er sunn. Det mer nyanserte bildet er nok at kommunen har god økonomistyring og driver gode tjenester, men at man lever farlig ved å ha opparbeidet seg et høyt driftsnivå og en enda høyere lånebelastning.

Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter, som sier noe om hvor sårbar kommunen vil være for endringer i rentenivået, er doblet på de siste tre årene.

Den er nå (tall for 2017) dobbel så høy som i Frogns sammenlignbare kommunegruppe og tre ganger så høy som i Ås kommune. Langsiktig gjeld er nesten dobbelt så høy som i kommunegruppen. I en tenkt mulig situasjon med tre prosent høyere rentenivå, årlig driftsunderskudd på Bølgen, og ny avdeling på helsebygget som må tas i bruk, vil kommunen i beste fall ha en utfordring.
 

Fredrik Rivenes

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags