Storbyskole på bygda?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Innsendt Det er attraktivt for barnefamilier å bo på Nesodden på grunn av nærhet til Oslo, samtidig som man har god plass og det er relativt små forhold både i nærmiljøet og på skolene. Om vi får storbyskole her, vil vi miste mye av den sosiale oversikten som kjennetegner og er en viktig kvalitet ved Nesodden. Det vil gjøre det vanskeligere å sikre trygge oppvekstvilkår. Med den nærheten vi har til Oslo, er det desto viktigere å ha kontroll på hva som skjer på skolene våre.
 

Flere av skolebygningene på Nesodden er i dårlig forfatning. Det er derfor positivt at kommunen utreder ulike alternativer for å bedre kvaliteten på skolene. Vi ser imidlertid med skepsis på alternativene som er foreslått i mulighetsstudien og rapporten fra kommunen.

Forslaget er blant annet at Tangenåsen og Alværn ungdomsskole, og eventuelt også Bakkeløkka, blir slått sammen til en av Norges største ungdomsskoler. 9–12 parallellklasser og plass til minst 800 elever. Begrunnelsen for å bygge en storskole bør være at det er til det beste for barna, men vi kan ikke se at det blir lagt fram betryggende argumenter for dette.

Videre anbefaler Helsedirektoratet et uteareal på mellom 25 og 50 kvadratmeter per barn, mens det i de nye alternativene for Nesodden er lagt opp til rundt 10 kvadratmeter. Det er like lite som en rekke skoler i Oslo. Hvorfor legges det opp til et så lite uteareal per elev i en kommune som vår?

Da en mor spurte på informasjonsmøtet på Tangenten om det er bra for barna å gå på store skoler, svarte kommunalsjef Ronny Trogstad at det ikke er noen forskjell på prøveresultater på nasjonale prøver. Er dette en tilstrekkelig begrunnelse for å lage storbyskole på Nesodden?

Lea Coates, mor og tidligere elev på Alværn. Marius Hagen, far og tidligere elev på Tangenåsen

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken