Om skolestrukturen på Nesodden

Av
DEL

InnsendtI sine debattinnlegg om skolen har Geir Christensen (R) også trukket inn skolestrukturen.

I Amta i 2017 tok Truls Wickholm (AP) og Torbjørn Sætre (H) opp at alle de tre ungdomsskolene Tangenåsen, Alværn og Bakkeløkka burde erstattes av en stor ungdomsskole nord på Nesodden. Og i budsjettdebatten fulgte H/Ap/MDG opp med forslag om å utrede en sammenslåing av to eller alle tre ungdomsskolene. Forslaget innebar å flytte elevene fra Myklerud til Bakkeløkka og fra Nesoddtangen til Tangenten, og salg av disse skoletomtene for å finansiere nytt bygg.

Geir Christensen skriver svært uklart om SVs holdning til dette.

SV har aldri vært tilhenger av å slå sammen ungdomsskolene. Fagerstrand er et sted i vekst og skal selvsagt beholde ungdomsskolen sin. Problemene med den gamle skolebygningen på Myklerud skal ikke løses ved å busse ungdomsskoleelevene nordover og flytte barneskoleelevene inn på Bakkeløkka! SV har satt av penger til nybygg på Myklerud i budsjettforslaget vårt både i 2017 og i 2018. Men SVs budsjettforslag ble jo ikke vedtatt.

SV mener også at erstatning av gamle og for små skolelokaler på Nesoddtangen må sees i sammenheng med senterutviklingen på Tangen. Vi ser det som uaktuelt å flytte barneskolen inn i Tangenten, både på grunn av utformingen av lokalene i fellesbygning med administrasjonen, og fordi de er for små.

Men H/Ap/MDG har flertall i kommunestyret og ville fått sitt forslag vedtatt. Derfor valgte SV i stedet å få de tre partiene til å endre sitt forslag, slik at vi fikk et vedtak der også alternativer løsninger på behovet for skolebygg og skolekapasitet blir utredet. SV fikk inn muligheten for å bygge en ny barneskole for Tangen-området, og ikke minst et krav om at nybygg og sammenslåing av ungdomsskoler må vurderes opp mot det å videreutvikle de skolene vi har i dag.

Dersom SV bare hadde stemt mot, slik som Rødt, ville vi stått igjen med et vedtak fra H/AP/MDG som kun gikk ut på å utrede sammenslåing av ungdomsskolene samt å flytte barneskolen inn i Tangenten. Nå får vi også utredet ny barneskole på Tangen og videreutvikling av dagens skolestruktur.

SV har også sikret at det utredes sambruk med kultur-, idrett- og allmennyttige formål, og at et eventuelt svømmeanlegg skal være tilbud til befolkningen, ikke bare skolene.

Og SV er helt klar på at skolene selv; lærere, elever og foreldre må involveres i diskusjonen. Til høsten er det kommunevalg. Skolestruktur kan bli et viktig tema!

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags