Inkludering av barn og unge i lavinntektsfamilier

Ungdom og fritid

Ungdom og fritid Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

InnsendtNesodden kommune har tradisjon for å søke midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) for å bidra til utjevning av økonomiske og sosiale forskjeller, samt fremme inkludering og integrering. For 2019 har det kommet inn 12 spennende søknader som for tiden er til behandling hos Bufdir.

Målet med den nasjonale tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

For 2019 ble det lyst ut til sammen 291 millioner kroner, og i Nesodden kommune har det kommet inn søknader for om lag 2,2 millioner.

Fagenhet Ungdom og Fritid koordinerer tilskuddsordningen i Nesodden kommune, og eventuelle spørsmål kan rettes til tom.sammerud@nesodden.kommune.no eller 992 55 023.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags