Øko-landsbyen: – Området er uten stier og lite bruk som friluftsområde

Fotokollasj som illustrerer prosjektet sett fra hovedveien.

Fotokollasj som illustrerer prosjektet sett fra hovedveien. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Innsendt Diskusjonen om den foreslåtte økolandsbyen på Skoklefall har blitt ført i Amta med stort engasjement. Det er bra fordi dette kan bli et stort prosjekt på Nesodden og fordi det er en del av en enda større diskusjon; "Hvordan kan Nesodden ta konkrete steg mot et bærekraftig og klimanøytralt samfunn?" Jeg ser at diskusjonen får en form med sterke ytringer og tydelige karakteristikker og at dette nok er noe som en er godt kjent med på Nesodden. Faren kan være at en slik diskusjonsform i større grad befester de ulike ståstedene enn å lede fram mot felles forståelse.

Motstand

Vårt inntrykk er at ideen om en økolandsby på Nesodden blir omfavnet av mange. Problemet ser ut til å være at noen ønsker seg en annen økolandsby - et annet sted. Forslagene er flere, men så langt ser det ut som ikke er forankret i noen konkret eiendom hvor eier ønsker å utvikle en slik Økolandsby eller en utbygger som ønsker å gjennomføre et slikt prosjekt eller ligger innenfor knutepunktsonen som vil kunne være noe overordnete myndigheter vil kunne godkjenne. Forrige forsøk på å etablere en økolandsby på Nesodden fikk motstand og ble stoppet for 20 år siden. I Hurdal hvor Filago har bygget den første moderne økolandsbyen i Norge, tok det 12 - 15 år fra initiativet ble startet til realisering.

Utfordringene

Ideen om en Økolandsby på Skoklefall er initiert av tidligere gårdseier, Kristin Lotherington. Kommunen oppfordret i sin tid til å fremme et slikt prosjekt. Filago as som står bak prosjektet er pr. idag den eneste aktøren i Norge som har som dedikert målsetning å bygge miljøvennlige Aktivhus i Økolandsbyprosjekter. Det er Filago som vil utvikle og gjennomføre prosjektet basert på vårt verdigrunnlag og de løsningene som har blitt utviklet. Prosjektmuligheten på Skoklefall er etter vår oppfatning en sjelden mulighet for å realisere en helhetlig økolandsby - hvor forholdene ligger så godt til rette. Beliggenheten er optimal i forhold til kollektivtransport, servicetilbud, skoler og idrettsanlegg. Det er et jordbruk som vil bli et økologisk drevet andelslandbruk og parsellhage og det vil kunne utvikles et grønt næringstun omkring det eksisterende gårdstunet. På flere områder vil Økolandsbyprosjektet på Skoklefall kunne være et svar på de målsetninger og de utfordringer Nesodden står overfor.

Positive verdier

Det er riktig at prosjektet innebærer at en legger bebyggelsen skogområdet i en randsone ned mot jordene på Skoklefall og derved må trekke grensen mot Nesoddmarka noe mot vest. Dette området, som i vårt alternativ 2 utgjør omlag 55 mål (0.16% av Nesoddmarka), ligger slik at det ikke vil ha synlig innvirkning på de turområdene som benyttes idag. Det er faktisk et område uten stier og er idag lite bruk som friluftsområde. I en helhetlig vurdering av fordeler og ulemper ved prosjektet er vår vurdering at prosjektet vil kunne tilføre langt flere positive verdier til Nesoddensamfunnet, enn hva som tapes.

Bærekraftig

Nesodden ønsker å ta steg mot en bærekraftig utvikling. Nesodden forventer en årlig boligbygging på 100 boliger pr. år framover og vil måtte forholde seg til knutepunktstrategien som er gitt av de overordnete myndigheter (i en eller annen grad). Nesodden ønsker seg en sosial profil (bl.a. ungdomsboliger) og flere arbeidsplasser. Spørsmålet er hvordan og hvor Nesodden kan møte disse utfordringene på best mulig måte. Når en ser på hvilke utviklingsmodeller som foreslås som grunnlag for kommuneplanarbeidet ("Mulighetsstudie - Nesodden Nord av tegn_3) og gjennomføring av boligbyggeprogrammet på Nesodden, så framstår Filagos økolandsbyprosjekt på Skoklefall som beskjedent i sammenligning.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.