Den viktige læreren

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

InnsendtNesoddskolen scorer høyt på nasjonale prøver og det er lite frafall i videregående skole. Skoleforskning viser at læreren er den viktigste enkeltfaktoren for elevenes læring.

«Unicef-rapporten detonerte som en førjulsbombe blant kommunepolitikerne på Nesodden», skriver lærernes ansattvalgte representanter i et leserinnlegg i amtene 5. januar. Og de skriver videre: «I kommunestyret 12.12.18, argumenterte Martin Apenes (V) for at gode resultater kom på tross av og ikke på grunn av kommunens innsats. Dette opplevde lærene som satt på tilhørerbenken som musikk i ørene fordi det samsvarer med våre opplevelser».

Innsatsen til kommunen må i dette tilfellet forstås som evnen til utføre sitt store og mangfoldige samfunnsoppdraget, å lære ungene våre å lese og regne, jevne ut sosiale forskjeller og skape et mer rettferdig samfunn ved å gi muligheter for alle, uavhengig av bakgrunn.

Fagforeningen til lærerne jobber for en best mulig arbeidsdag for sine medlemmer. Det er en ærlig sak, men at lærerne tillitsvalgte mener lærerne bidrar lite er mildt sagt overraskende.

Utdanningsforbundet referer også til Kommunebarometeret for 2018 som plasserer Nesodden som 13. beste kommune når det gjelder grunnskole.

Dette forklarer de ikke med den gode læreren, men den sosioøkonomiske bakgrunnen til elevene.

«Gode faglige resultater er i stor grad basert på den sosioøkonomiske bakgrunnen til foreldrene. Det er med andre ord familiene på Nesodden som først og fremst trekker oss opp på Kommunebarometerets tall for grunnskole, ved å være opptatt av skole og støtte barna i skolearbeidet (2). Unicefs rapport viser at kommunen bidrar svært lite.»

Dette var litt av en nyttårsbombe for meg som kommunepolitiker på Nesodden.

Og som forelder i nesoddskolen ble jeg forbløffet over denne innstillingen.

I mitt hode representerer lærerne kommunen, og jeg blir bekymret når jeg leser at lærerne selv mener de bidrar minimalt.

Roald Dahl sa en gang at «Alle barn har gnist i seg. Alt vi trenger er å tenne den».

Jeg har alltid hatt tillit til at lærerne på Nesodden ser gnisten og evner å tenne den.

De lærerne jeg har blitt kjent med har hatt evnen til å inspirere, engasjere og utfordre og har skapt trygge strukturerte rammer rundt læringsmiljøet.

Jeg på min side, som representerer foreldrebidraget som utdanningsforbundet hyller, har ikke vært så engasjert i verken lærerplan, klassesamspill eller didaktikk.

Mitt bidrag har vært å stole på skolen og fremsnakke lærerne, ta mitt foreldreansvar, men la læreren stå for undervisningen og opplæringen.

Og som politiker har min innstilling vært å gi læreren tillit og handlingsrom.

Og jeg tror at nesoddskolen gir samme gode opplæring til alle, uansett bakgrunn og foreldrenes økonomi.

Vi i Arbeiderpartiet ønsker å være en fremoverlent og ansvarlig skoleeiere, og som leder av skole – og oppvekstutvalget på Nesodden, kjenner jeg på et stort ansvar. For at hver enkelt elev skal oppleve læring og mestring, må vi ha de beste lærerne med tid til hver enkelt elev.

I skole – og oppvekstutvalgsmøte 14. januar, vil kommunalsjef for skole og oppvekst, kommentere UNICEF- rapporten og ressurssituasjonen i skolen. 

Jeg vil også be om at kommunalsjef kommenterer på signalene fra de ansattvalgte. 

For å styrke nesoddskolen vedtok kommunestyret rett før jul å legges inn 100 000 kr til å utrede hva som kan gjøres i Nesoddskolen fremover og ytterligere 900 000 kr til tiltak.

Dette synes jeg er fornuftig. For skal vi bedre skoleresultatene på Nesodden ytterligere, bør vi bry oss om det som virker.

Vi fører ikke skolepolitikk for Utdanningsforbundet, men for familiene og elevene, og forskning har vist at økt lærertetthet i skolen ikke nødvendigvis gir målbart bedre læringsutbytte, selv om skolens folk blir fornøyde. 

Et godt læringsmiljø er ikke noe kommunepolitikerne kan bevilge over skolebudsjettet. Skoleforsker Thomas Nordahl viser til at det som skaper en god skole er den gode læreren, en god struktur, det å ha gode venner. 

Ikke å ha foreldre med den riktige sosioøkonomiske bakgrunnen.
 

cathrine kjenner Forsland

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags