Idrett, friluftsliv og folkehelse

Av
DEL

InnsendtFrogn har et godt og bredt idrettstilbud til barn og voksne, med mange lag og foreninger. Seiersten idrettspark er et attraktivt anlegg for organiserte og uorganiserte aktiviteter.

DFI har en midlertidig turnhall på Høiås. Høyre fikk vedtatt i handlingsplanen for 2019 at denne lokaliseringen skal være permanent. Høyre er også positive til DFI sine planer om en mulig ny skiarena på Høiås. Det vil gi økt aktivitet i området og Høyre vil ta initiativ til at det anlegges fortau i Oberst Eriksens vei.

Vi har også andre godt fungerende foreninger og selv med nye Seiersten idrettspark vil det fortsatt være behov for nye anlegg.
Høyre vil arbeide for at DFIs skigruppe skal få mer økonomisk forutsigbarhet, ved at kommunen overtar ansvaret for, eller øker bidraget til, drift av løypemaskinen.

Frogn Høyre vil:
• støtte opp om folkehelsearbeidet i kommunen og vi ønsker en videreføring av Frisklivssentralen
• ha permanent turnhall på Høiås
• støtte etablering av skiarena på Høiås

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags