Mulighet til å bo sammen livet ut

Hanne B. Alm, 4.listekandidat Frogn Høyre

Hanne B. Alm, 4.listekandidat Frogn Høyre Foto:

Av
DEL

InnsendtFrogn Høyre og Frogn FRP har sammen arbeidet for å få inn samboergaranti i de lokale forskrifter for tildeling av tjenester i Frogn kommune. Det betyr at tjenesten i sykehjem eller i omsorgsbolig i Frogn, så langt det er mulig, skal legge til rette for at ektefeller eller samboer, som begge ønsker å bo sammen den siste tiden i livet, gis anledning til det.

Muligheten til å bo sammen med ektefelle eller samboer er en sentral del av retten til å forme sin egen tilværelse og sitt eget liv. Mange eldre er vant til å dele hverdagen med sin ektefelle eller samboer. Å flytte på sykehjem eller omsorgsbolig oppleves for mange som en stor omveltning. Høyre mener at samboergaranti kan bidra til å gjøre denne overgangen litt enklere samtidig som det legges til rette for kjærlighet og trygghet.

Det kan oppleves dramatisk å flytte fra sitt hjem til sykehjem. Å flytte fra alt en har omgitt seg med og mennesker en har bodd sammen med, skifte ut hjemmetjenestens hjelpere med et helt nytt sett omsorgspersoner, flytte inn på et enkelt rom, få nye medbeboere og institusjonsrutiner med faste tidspunkter og uskrevne regler, kan utløse usikkerhet, sorg over tap og angst for det fremmede. På ett døgn forandres hele tilværelsen.

Det er viktig å se mulighetsrommet og tiltakene som kan bidra til å gjøre denne overgangen mer smidig og mindre dramatisk. Hensikten med selve flyttingen er jo ofte å gi den som flytter, og kanskje også deres nærmeste, større trygghet. Trygghet for å få nødvendig og kvalifisert hjelp, og trygghet for at det er noen der når en trenger det. For å få til en god overgang mellom hjem og sykehjem er det viktig at brukere og pårørendes sorg blir møtt og tatt på alvor.

En samboergaranti kan også bidra til å være en døråpner til god pårørendeomsorg, der pårørende gradvis inviteres inn i sykehjemmene og kan fortsette sin innsats for sine nære dersom begge ønsker det. Ut fra erfaringene fra andre kommuner er det et fåtall som ønsker å flytte på sykehjem, men likevel er tilbakemeldingen at de setter pris på få tilbud om å bo sammen med sin kjære.

Frogn Høyre legger til rette for en verdi omsorg også for pårørende.

Hanne B. Alm, 4. listekandidat Frogn Høyre

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags