Ønsker du å la en algoritme avgjøre valget for deg?

Claudia Behrens

Claudia Behrens Foto:

Av
DEL

InnsendtHva skal du stemme i lokalvalget? Riksdekkende presse er full av partilederdebatter og nasjonale temaer, ikke lokale. Hvem vant debatten, Jonas eller Erna? Bjørnar drar stemmer fordi han framstår som sexy.

Innvandringspolitikken nasjonalt settes foran helse- og omsorgsdebatter i kommunen og så videre. Samtidig møter jeg velgere som sier rett ut at vi (Nesodden SV) har det beste valgprogrammet, men at de stemmer på et annet parti fordi de alltid har stemt det, eller fordi de ønsker «å markere» en enkelt sak som klima, bompenger etc.

Det er veldig sammensatte oppgaver kommunene må løse for å gi innbyggerne gode tjenester. Når velgere skal stemme ved kommune- (og fylkestings) valg er det viktig er at man er orientert om hvilket kommune- og fylkesparti som har det beste valgprogrammet til å dekke innbyggernes behov, og de beste kandidatene til å gjennomføre det.

Stemmen din er med på å avgjøre hvordan kommunen og fylket skal utvikles de kommende årene. Du bør også se på hvordan partiene har stemt de siste periodene – har de vært konsekvent i stemmegivningen, og har de fulgt opp sakene de lovet å jobbe for?

Nesodden SV stiller i år med et fantastisk team med mange fagpersoner og ildsjeler som brenner for å forbedre levevilkårene i kommunen vår. Stem for de mange, ikke de få. Vi vil ha: En grønn og levende kulturkommune. En mer demokratisk kommune. En sosial rettferdig kommune. En god kommune å vokse opp i. Et levende lokalmiljø.
En framtidsrettet næringskommune. Natur, miljø og biomangfold er framtiden!

Dette innebærer bl.a. gode skoler og oppvekstvilkår, rusforebyggende arbeid, bevaring av natur, jobbe for klima, god kvalitet på helse og omsorg, dyrevelferd, fattigdomsbekjempelse, solidaritet, mangfold, feminisme, idrett og friluftsliv, et godt arbeidsliv, løft av kulturnæringen og annet lokalt næringsliv, kollektivtransport, trafikksikring og reduksjon av biltrafikk m.m.

Det er nødvendig å planlegge langsiktig for å oppnå dette. Derfor ønsker vi å jobbe sammen med andre partier i kommunestyret om sakene. Vi skal jobbe sammen med Ap og MDG for å gi kommunen et løft mot en grønnere og mer rettferdig kommune. Likevel stiller vi med egen ordførerkandidat og eget valgprogram, og dette programmet er bindende for vårt arbeid i den kommende valgperioden.

Sammen skal Ap, MDG og SV jobbe for å være en spydspiss i arbeidet for klima, miljø og bærekraft. Vi skal jobbe for en mer moderat boligvekst som tar vare på Nesoddens egenart, og med en sterkere sosial profil. Vi er også opptatt av et seriøst arbeidsliv som tilbyr hele faste stillinger og sier nei til privatisering av kommunale tjenester. Nesodden SV ønsker Nesodden som et sted der flere kan ha arbeidsplassen sin. Og vi vil ha en kommune hvor livskvalitet, samarbeid og sosial rettferdighet står sentralt, og hvor vi vil motarbeide utenforskap og alle former for mobbing.

For oss er et bredt samarbeid med alle partiene viktig, slik at løsningen for innbyggerne på Nesodden blir best mulig.

Husk også at det er fylkestingsvalg. Selv om du (og vi) er mot fylket Viken, skal noen saker bestemmes på fylkesnivå. Ønsker du bedre kollektivtransport, videregående skole, fylkesveier, kultur etc. må du huske å stemme. Viken SV har et godt valgprogram – og Nesodden SV har meget god kontakt med toppkandidaten, slik at vi kan fremme saker som gavner Nesodden.

Til slutt: mange medier tilbyr egne valgomater. Noen av dem trekker inn nasjonale politiske utsagn, andre gir ikke mulighet til å rangere spørsmål både etter hvor enig du er og hvor viktig saken er for deg. Mange som jeg kjenner får opp overraskende forslag på partier de bør stemme på. Det er stort sett de partiene som har lagt inn svar på midten, altså «litt enig», «litt uenig» etc. som vinner på dette, da de fleste har en tendens til å krysse av på feltene i midten. Det er altså ikke nødvendigvis partiet i kommunen din som du er mest enig i, eller som kjemper for de fleste sakene lokalt du synes er viktigst som du blir anbefalt å stemme på.

Valgomater kan forvirre mer enn de bidrar til å finne det partiet som du bør stemme på lokalt. Ønsker du å la en algoritme avgjøre valget for deg eller ønsker du selv å avgjøre hva som er viktig for deg?

Kjære velger: Finn ut hvilket parti som har det beste programmet – og gå og stem!

Nesodden SV ønsker deg et godt valg.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags