Rødt spør, Nesodden Arbeiderparti svarer

JanB med Aps program.

JanB med Aps program. Foto:

Av
DEL

InnsendtNår jeg i mitt svar på Fb til Rødt sier at de må følge med i timen, er det fordi innlegget starter med å fortelle at vi har vært i et samarbeid med H og Frp. Det har vi altså ikke, vi har hatt en avtale med H og Mdg. Hva Frp stemmer for i kommunestyret har altså ikke hatt noe med denne avtalen å gjøre.
Når Mdg og vi nå legger samarbeide med H bak oss og snur oss mot SV vil det forandre profilen i politikken, det er jo det som er vår mening med forandringen.

Vi skal altså søke å finne politiske løsninger sammen med SV i stedet for H. Derfor ser ikke jeg det meningsfullt å fortelle nå hva svarene vil bli og det som har blitt gjort i forrige periode har vi lagt bak oss. SV, Mdg og Arbeiderpartiet har hvert vårt program, men vi er enige om hva som skal være viktige føringer når vi i sammen skal finne løsninger. Flere av de sakene som nevnes i artikkelen fra Rødt kommer vi tilbake til, mens noen har gått over i historien.
Mens Rødt er opptatt av hvordan omsorgsboligen på Fjellstrand er finansiert, gleder vi oss over at vi har fått dette helt nødvendige tiltaket på plass. Om OPS er en god måte å finansiere slike prosjekter på kan vi sikkert være med å diskutere, men prosjektet var helt nødvendig å få til der og da.

Vi er også bekymret over at mange betrakter kommunen som lukket, her er vi enige med Rødt. Vi vil også arbeide for at befolkningen har den nødvendige innsikt, ikke minst for å skape tillit og forståelse for arbeidet i kommunen.

Når Arbeiderpartiet har gått inn for å samle relevante kommunale eiendommer i et eiendomsselskap er det for å forvalte våre felles ressurser på en forsvarlig måte. Tiden vil vise om dette er en god eller dårlig måte å forvalte våre eiendommer på. Når det gjelder kommuneplanen og ungdomsskolene forutsetter jeg at vi kommer tilbake til dette i det nye kommunestyret, med vår intensjon om en moderat utbygging av Nesodden og intensjoner om at ungdommen på Nesodden fortjener et best mulig skoletilbud, tror jeg at vi skal finne fram til gode løsninger.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags