MDG og SV velger økt biltrafikk på Fagerstrand og Arbeiderpartiet støtter dem

Bilde av Beate Fahre

Bilde av Beate Fahre Foto:

Av
DEL

InnsendtI de åtte årene jeg har vært folkevalgt i Nesodden kommune har jeg sammen med resten av gruppen fra Nesodden Høyre jobbet for at det skal komme bedre kollektivløsninger fra Fagerstrand til Frogn, resten av Follo og Oslo. Det har i tillegg vært viktig for Nesodden Høyre å legge til rette for at det skal bygges boliger som de unge og nyetablerte skal ha råd til å kjøpe. Som mamma til voksne barn er jeg godt kjent med hvor vanskelig det er for de unge å få råd til sin første bolig.

Skal vi få bedre løsninger for kollektivtrafikken på Fagerstrand som igjen vil føre til redusert bilbruk, må det være tilstrekkelig passasjergrunnlag.

I dag er det ifølge Akershus fylkeskommune og Ruter ikke nok antall innbyggere på Fagerstrand til at det kan forsvare bedre løsninger for oss som ønsker å reise kollektivt. Til tross for at antall innbyggere på Fagerstrand nesten har doblet seg i løpet av de 20 årene jeg har bodd her ute, er ikke det nok til å få flere bussruter til Frogn, andre Follokommuner og Oslo. Kollektivtilbudet fra Fagerstrand har blitt dårligere de siste 20 årene ved at Ruter for en del år siden fjernet direktebussene inn til Oslo.

For å korte ned reisetiden bruker mange bilen på hele eller deler av sin arbeidsreise – hver dag. Vi som har bodd her ute en stund legger godt merke til at bilbruken har økt.

I forrige kommunestyreperiode fikk Nesodden Høyre flertall for at det skulle etableres boligfelt rett ved en allerede etablert bussholdeplass på Fagerstrand – Strandlia. Strandlia 1 – som i dag består av eneboliger, boliger i rekke og rekkehus er snart ferdig bygget ut. Dette første byggetrinnet på Strandlia har blitt et flott boligfelt med en god blanding av ungdom i etableringsfasen, småbarnsfamilier og familier med større barn eller ingen barn.

Med bussholdeplass rett ved Strandlia og med seriøs entreprenør og grunneier mente og mener vi i Nesodden Høyre at utviklingen av Strandlia ville åpne for at det ble økt passasjergrunnlag og dermed mulighet til bedre kollektivløsninger som igjen vil føre til redusert biltrafikk. I tillegg er miksen av boliger akkurat hva vi ønsker oss for å åpne for at langt flere alders- og inntektsgrupper får muligheten til å skaffe seg egen bolig.

MDG og SV vil nå, sammen med Arbeiderpartiet, stoppe byggingen av Strandlia 2.

De kaller det en utsettelse, men i realiteten blir dette en utsettelse som vil føre til stopp i bygging av boliger på feltet i overskuelig framtid.

Både grunneier og utbygger av Strandlia har i flere år samarbeidet med kommunen for å finne løsninger for Strandlia 2 som er miljøvennlig og tilpasset topografien i området. Forslaget som ble framlagt i Plan- og teknikkutvalgets siste møte imøtekom kommunens krav.

Allikevel velger MDG, SV og Arbeiderpartiet å stemme imot at reguleringsplanen skal sendes ut på høring. Det ble flertall for å sende reguleringen på høring i Plan- og teknikkutvalget. Men MDG velger å anke avgjørelsen inn til kommunestyret, og vi vet at MDG, SV og Arbeiderpartiet der kan bruke sitt flertall til å forhindre reguleringsplanen fra Strandlia 2. Ved å gjøre dette fratar de Fagerstrand en mulighet for å få bedre kollektivtilbud i lang tid.

Nesodden Høyre vil fortsatt jobbe for at Strandlia 2 skal reguleres og bygges.

Ønsker du redusert bilbruk og økt kollektivtilbud på Fagerstrand bør du velge Nesodden Høyre ved valget 9. september.

Nesodden Høyre vil satse på en tidsriktig utbygging av Fagerstrand som både ivaretar behovet for ulike typer boliger og kravene til bevaring av miljø og topografi. Økt bosetting på Fagerstrand reduserer også presset på bygging i de grønne lungene på Nesoddtangen. Vi ønsker bosetting i hele kommunen. Da må det finnes gode kollektivløsninger for alle.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags