Nesodden bibliotek inviterte denne uken til debatt rundt Nesodden-forfatter Anne Karin Sæther sin bok om oljenasjonen Norge.

Biblioteksjef Per Roger Sandvik ønsker å arrangere flere debatt kvelder. Skal man dømme etter oppmøtet fra denne ene kvelden, hvor han måtte trå til og sette frem flere stoler, kan det virke som en særdeles god ide.

Anne Karin Sæther kom i vår ut med boken «De beste intensjoner - Oljelandet i klimakampen». Boken har høstet gode kritiker og terningkastene viser seksere. Debatten ble ledet av forfatter ogtidligere NRK-journalist Dag H. Nestegard. Som meddebattant stilte tidligere sjef for Statoil Harald Norvik opp.

Folkets penger

– Norge forsøker fremstå som et oljeland og et klimaland, forteller Sæther, inntektene fra oljen går allikevel foran satsningen på klima mener jeg. Da vi fant olje, ble det bestemt at oljen skulle ligge under nasjonal styring og kontroll.

Les også

Granerudstøa – det var Shell, det!

 

– Inntektene skulle være folkets penger, de skulle være til gode for samfunnet. Det er noe som har tjent oss vel og som har vært viktig for landet. Tidlig var man opptatt av at miljø og natur skulle tas hensyn til. Forbud mot fakling (etterforbrenning for å bli kvitt overskudd av gass og olje. Journ. anm) kom tidlig. Man snakket tidlig om at man skulle ha et moderat tempo i oljeletingen og utvinningen.

 

Brundtland

Etter dette skjedde det et taktskifte i bransjen. Klimapolitikken kom med Gro Harlem Brundtland. FN-rapporten «Our common future» om bærekraftig utvikling kom i 1987 og i 1989 innførte Norge et av verdens første klimamål, som sa at vi skulle stoppe veksten i klimagassutslipp.

– Det er en iboende konflikt mellom klimamålsettingen og oljeutvinning, fortalte Harald Nordvik til forsamlingen, det var ikke-tema på sytti-tallet. Konflikten den gangen gikk på utslippsfaren i forhold fisk. Og ser vi på historien så viser den at når små partier kommer med i regjering, er de enige i den gjeldende oljepolitikken, sa Nordvik og henviste blant annet til SV.

Klart oss uten oljen

– Vi har aldri vært avhengige av oljeinntektene. Hadde vi ikke hatt oljen, hadde vi ligget på omtrent samme levestandard som Danmark og Sverige. Rett nok ville vi ikke hatt et stort pensjonsfond. Men nei, vi er ikke avhengige av oljen. Derimot har vi blitt veldig glade i inntektene fra oljen. Det gjelder også dem som er motstandere av oljevirksomheten, mener Nordvik.  

Sæther har som sagt høstet gode kritiker for boken og Harald Nordvik avsluttet seansen på biblioteket med å ordene: – Det er en god bok.

Les også

Steilenes dystre hemmelighet