Liv frykter ulykke ved denne barnehagen – dette svarer Frogn kommune

Beboere i området rundt Solgry barnehage i Drøbak mener trafikksituasjonen i området er trafikkfarlig. – Må det skje en ulykke før kommunen gjør noe, spør Liv Skog, som bor som nær nabo til barnehagen.