Gå til sidens hovedinnhold

Løypemelding fra fotballstyret - DFI fotball er i krise

Artikkelen er over 1 år gammel

Løftene det nye styret ga til årlig møte den 26 februar, var å få kontroll på klubbens økonomi, og stake ut en ny kurs der vi driver klubben etter prinsipper om bla. åpenhet og transparens.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det nye styret fikk aksept for en arbeidsperiode / opprydningsperiode for å få oversikt over klubbens økonomi på ca 8-10 uker, og deretter innkalle til nytt årsmøte for å vise frem et nytt, bærekraftig budsjett og diskutere en ny vei fremover.

Dette er et løfte som også er gitt til DFI, og de andre idrettene som over tid har måtte akseptere at fotballklubben har tæret på fellesskapets ressurser. Dette vil vi få en slutt på, og DFI Fotball er fast bestemt på å bygge opp om solidaritet og samhold også på tvers av idrettene i klubben.

Det er nå gått 5 uker siden det nye styret overtok, og vi har lyst å gi en løypemelding om hvor vi står i arbeidet.

Vi nærmer oss en god oversikt over klubbens inntekter, avtaler og økonomiske forpliktelser. Vi ser et budsjett der inntektene er betydelig lavere enn det tidligere styret la til grunn i sitt budsjettforslag, og en del av kostnadene er også høyere.

Det er ingen tvil om at DFI Fotball er i krise.

Konsekvensen av dette er at det må tas en rekke grep på kostnadssiden for å kunne fortsette driften av DFI Fotball. For å skjære ned kostnader har vi vært nødt å ta grep om de største utgiftspostene først. Dette innebærer at vi har vært nødt å si opp noen avtaler, der bl.a. a-lagets oppmann var en av disse. I tillegg har vi hatt samtaler med flere spillere, for å justere forventningene om hva klubben har mulighet til å oppfylle.

Endringene som nå gjøres, kan for mange oppleves som smertefulle og vanskelige å forstå. Men dette er dessverre helt nødvendige kostnadskutt for en fotballklubb i krise. Det handler om at vi er nødt til å gå helt nye veier for å få en veldrevet fotballklubb i Drøbak.

Det nye styret er opptatt av at alle avtaler som gjøres fremover skal være åpne og transparente.

I grove trekk jobber vi nå så raskt vi kan med 3 hovedområder:

1) Økonomisk Kontroll

2) Ny rigging/organisering av det sportslige

3) Proaktivt arbeid med sponsorer.

På det sportslige planet er Sportslig Utvalg blitt styrket med flere ressurspersoner. Det arbeides også med å styrke organisasjonen rundt Akademiet, og det er satt ned en gruppe som har startet arbeidet med å gjenreise Badebycup. Badebycup skal arrangeres søndag 1. september, og vi håper og tror dette blir en festdag for barnefotballen.

I forhold til sponsorer vil vi vise at vi er i stand til å gjennomføre endringer og legge frem et realistisk og positivt budsjett. Vi vil fremover kontakte eksisterende sponsorer som har bidratt til DFI Fotball i lengre tid, samt etablere nye samarbeidspartnere. Det er viktig at sponsorer får noe tilbake fra oss som klubb, og at vi kan levere en positiv profilering av samarbeidspartnere.

En ny sesong står for døra, og med et mer realistisk og virkelighetsnært driftsbudsjett, er vi nødt til å stå sammen som klubb og bruke alt vi har av dugnadsånd og frivillighet for å gjøre alle arbeidsoppgavene som skal til. Og det vet vi at det er masse av i denne klubben! DFI Fotball består av veldig mange ildsjeler som står på sent og tidlig for at barn og unge skal ha et godt treningstilbud. Foreldre i full jobb og travle hverdager, pensjonister og seniorer, studenter og unge som hjelper de yngre, som står på og legger ned timesvis med gratisarbeid for fotballen er jo det denne klubben er bygget på. For å få økonomien i klubben på riktig kjøl igjen, vil klubben trenge mer dugnadsinnsats i 2019 enn noen gang før-

Det blir litt «alle mann til pumpene» i en periode, i alle fall ut dette året.

Neste milepæl i arbeidet er nytt årlig møte i uke 17.

Møt opp!

Kommentarer til denne saken