Mamma er barnehagesjef, datteren er kontaktlærer – dette sier de til at skoler og barnehager åpner

Ann Iren Jørgensen er barnehagesjef i Frogn. Datteren Lene Halgunset jobber som lærer ved Dal skole i Frogn, og begge venter de nå på at skoler og barnehager skal gjenåpnes.