Mange forslag på hva presteboligen kan brukes til: – Jeg ser bare muligheter

Noen mener lokaler for lag og foreninger og andre museum, kafé eller selskapslokale.