– Mange har spurt oss om å gjøre den jobben vi nå gjør utenfor Frogn kirke

– Mange har spurt om bedre tilgjengelighet inn og ut av Frogn kirke. Nå får de det, sier kirkeverge Per Ørjan Aaslid.