Mattilsynet med strengt brev: - Vi vurderer at regelbruddet kan sette levering av trygt drikkevann i fare

Frogn kommune har mottatt et strengt brev etter at Mattilsynet sjekket rutinene for kartlegging av drikkevannet.