Mattilsynet med strengt brev: - Vi vurderer at regelbruddet kan sette levering av trygt drikkevann i fare

Frogn får sit drikkevann fra Glitrevann nord for Drammen.

Frogn får sit drikkevann fra Glitrevann nord for Drammen.

Frogn kommune har mottatt et strengt brev etter at Mattilsynet sjekket rutinene for kartlegging av drikkevannet.

DEL

Frogn: I oktober hadde Mattilsynet kontroll av Frogn kommunes vannforsyning. Mattilsynet var ikke fornøyd med kommunens svar, og sier de bryter regelverket.

Kommunen har nemlig ikke levert farekartlegging som tilfredsstiller kravene, denne skal vise hva som skal til for at drikkevannet ikke inneholder virus, bakterier, parasitter, mikroorganismer eller stoffer som kan utgjøre en mulig helsefare.

- Mer konkret

I følge Mattilsynet skulle kommunen utarbeide en skriftlig farekartlegging som kunne danne utgangspunkt for en prøvetakingsplan. Deretter skulle kommunen også utarbeide en prøvetakingsplan.

- Hvorfor er dette ikke gjort, enhetsleder Gro Ravne?

- Vi skulle lage en skriftlig farekartlegging som skulle danne utgangspunktet for prøvetakingsplanen. Dette er laget, men den må muligens gjøres enda mer konkret i forhold til hvert enkelt prøvetakingspunkt, sier Ravne.

Mattilsynet etterlyser også selve prøvetakingsplanen.

- Prøvetakingsplanen for 2020 ble utarbeidet før nyttår og har vært fulgt siden dette, men det vedlegget hadde ikke kommet med da farekartleggingen ble sendt til Mattilsynet. Så det er et vedlegg som ikke ble lagt til ved innlevering, forklarer Ravne.

- Jevnlig prøver

Mattilsynet er altså ikke fornøyd med Frogn kommunes farekartlegging. I brevet står det: "Farekartleggingen må være systematisk og skriftlig. Dere mangler en slik skriftlig farekartlegging."

- Hvilken metode bruker dere i dag for å kartlegge hva som skal til for at drikkevannet ikke inneholder virus, bakterier, parasitter, mikroorganismer eller stoffer som kan utgjøre en mulig helsefare?

- For å kartlegge hva som skal til for at drikkevannet ikke inneholder virus eller andre ting tar vi jevnlig prøver på drikkevannsnettet vårt. Det blir også tatt prøver fra vannverket hos Glitre og vi får informasjon med en gang om det skulle være avvik på prøvene hos dem, sier Ravne.

Ny frist

Frogn kommune har fått frist til 6. juli til å oversende en mer konkret farekartlegging.

- Før ny frist tar vi en gjennomgang av den skriftlige farekartleggingen og sørger for at den er mer presis og at prøvetakingspunktene dekker hele distribusjonsnettet, sier Gro Ravne.

Avslutningsvis har Mattilsynet oppsummert sin vurdering: "Ettersom dere ikke har utarbeidet en skriftlig farekartlegging og revidert prøvetakingsplanen vurderer vi dette som et brudd på regelverket. Mattilsynet vurderer at regelbruddet kan sette levering av trygt drikkevann i fare. For å sikre at driften foregår innenfor regelverkets krav, må dere gjennomføre tiltak innen en bestemt frist."

Kilden til Frogn kommunes vannforsyning er Glitrevann, som ligger i Finnemarka på vestsiden av Oslofjorden.


Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags