Mattilsynet frykter dødelig virus er på vei til Norge

At den dødelige sykdommen afrikansk svinepest stadig rykker nærmere Norges grenser, bekymrer Mattilsynet.