Siden april 2016 har Viva Napoli på Nesodden hatt seks besøk av Mattilsynet. Av de seks besøkene, har det kun endt med smilefjes to ganger.

Under tilsynet i april 2016 måtte Viva Napoli stenge i 24 timer i forbindelse med smilefjeskontrollen. Ifølge Mattilsynet var det den gang en del å ta tak i når det kom til de hygieniske forholdene.

Strekmunn ble det fra mattilsynet forrige tirdag, etter nok et tilsyn. Rett nok, det skal ikke så mye til før man får trekk fra tilsynet og denne gangen ble det to trekk:
Hygieniske mangler ved lokaler og innredning der mat tilberedes og håndteres og mangler ved utstyr for nødvendig håndhygiene av betydning for mattryggheten.

Det ble ikke avdekket regelverksbrudd hva rutiner angår, personalets helse og hygiene, kjølekjeden eller ved merking av allergener.

Så ofte har Viva Napoli blitt kontrollert det siste halvannet året:
14. april 2016 Surt fjes
15. april 2016 Strekmunn
27. april 2016 Strekmunn
23. juni 2017 Smilefjes
23. mars 2017 Smilefjes
31. oktober 2017 StrekmunnVurderer å selge «Pappas Pizza»