MDG i Oslo og Viken var pådrivere for å få på plass Reis-rabatten til Ruter som gjør at prisen på enkeltbilletter blir mye lavere, og stadig mer jo mer man reiser. Dette har ført til en sterk økning med reisende, noe som ikke er uventet. Likevel var det i utgangspunktet krevende å få med fylkesrådet på både denne rabatten, og flere av de andre av rabattene og satsingene som har blitt gjennomført i året som er gått. Faktisk var det jo slik at Ruter og Viken kuttet noen avganger, og egentlig sterkt vurderte å kutte langt flere, også til Nesodden, om vi ikke hadde fått det stoppet.

Selvfølgelig har rabatter en kostnadsside, selv om det fører til flere reisende. Slik sett er det klart at man må være villig til å prioritere disse midlene. Samtidig var det også nødvendig å gjøre tiltak for å få flere reisende over fra bil til kollektivt etter koronaen, og vanene en del hadde lagt seg til der. Så er det også flere som har delvis hjemmekontor fortsatt, og har et litt annet reisemønster. Dette er jo bra, og letter litt på rushtidstoppene.

Lavere billettpriser er også viktig for folk som sliter økonomisk, noe som gjelder mange nå som mange andre kostnader har gått opp. Dette er dermed et viktig sosialt og utjevnende tiltak. Kanskje er det ikke like lett for alle fylkespolitikere å bry seg som det, siden slike hensyn mer er stat og kommunes ansvar – i den grad de tar det.

I tillegg strever vi jo med å nå klimamålene, et tema sommerens uvær har vært en kraftig påminnelse om. Det å legge om til et samfunn som i større grad faktisk er et bærekraftig lavutslippssamfunn haster stadig mer. Lykkes vi med det, øker vi også sjansen for at kommende generasjoner kan oppleve trygghet, velferd og valgfrihet minst som i dag. Og tro på livet og fremtiden.

Så må man også huske at selv om det koster noe å satse på flere kollektivavganger og lavere billettpriser, så betyr dette også at vi avlaster bilveier, slik at behovet for utvidelser av dem, og slitasjen, blir mindre. Bilkjøring fører også til mye støy og forurensning, så om flere reiser kollektivt (og bor slik at man oftere kan bevege seg til fots), så er det stor helsegevinst ved det. Så er det mange som trenger å fortsette å kjøre, men også for dem vil det være gunstig at så mange som kan heller kjører kollektivt, slik at de som virkelig trenger det slipper å stampe så mye i kø.

Vi vil derfor fortsette arbeidet med å kutte i billettprisene, også på månedskort, samtidig som vi arbeider for å forbedre tilbudet. Godt valg!