Er alle private barnehager velferdsprofitører?

Av
DEL

MeningerMan får det inntrykket når man leser innlegget i AMTA-24.7 av Fredriksen og Myrbråthen fra Rødt.

Alle private barnehager blir satt i samme kategori som store internasjonale barnehage kjeder som har mulighet til å ta ut utbytte skattefritt. Jeg er styreleder i Ellingstad Barnehage som er eid av en barnehagelærer samt hennes foreldre. Vi har siden starten i 1994 gått med både overskudd og underskudd, men har aldri tatt utbytte og har også vedtektsfestet dette.

Dette tas ikke hensyn til av AP, SV, og heller ikke av MDG av en eller annen grunn. På Nesodden kunne vi i perioden 2010 til 2013 søke om ekstra kapitaltilskudd for nybygde barnehager som hadde høyere kapitaltilskudd enn det som ble dekket av de vanlige tilskuddet. Denne ordningen ble tatt vekk for 2014 av kommunestyret.

Etter forslag fra Høyre ble det vedtatt at det ble gitt anledning til å søke om dette tilskuddet for 2015. I saksframlegget fra SV-rådmannen Grimstad ble det hevdet at vår barnehage hadde en renteutgift på 14.255 kroner på et lån på 6,5 mill der det korrekte tall var 147.000 kroner.

Begrunnelsen fra rådmannen var at vi årenes løp hadde satt av overskudd til en aksjekonto som skulle brukes til rehabilitering og nytt soltak. Denne aksjekonto gikk i 2015 med et overskudd på ca. 100.000 kroner og dette blir nå av rådmannen og AP,SV og MDG brukt mot oss og fratrukket våre renteutgifter. Er dette greit?

Et annet argument fra rådmannen som også var feil, er at innvilge støtte til oss ville bety en kommunal utgift på flere hundre tusen. Dette er også feil da vi var eneste søker.

Vi har bedt om at saken blir tatt opp i kommunestyret, denne gang med korrekte opplysninger fra rådmannen. Det blir interessant å følge saken framover. Vi mener rådmannen i vårt tilfelle har tatt hensyn til politisk flertall og ikke vært nøytral.

For 2019 har vår barnehage takket være KrF sitt positive syn på private barnehager fått regjeringspartiene med på en ordning som redder økonomien vår. Vi må vel regne med at denne ordningen faller vekk hvis AP/SV og MDG får flertall ved valget i 2021.

Det er noe merkelig at verken AP, SV, Rød t- eller for den saks skyld en rådmann ikke greier å skille store internasjonale barnehagekjeder fra små lokale barnehage som vår.

Er partiene ikke i stand til å lese regnskaper?

Det blir et spennende valg både lokalt i år og i 2021 for oss som driver private barnehager.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags