"Det er ingen overdrivelse når vi sier at det iblant opplevdes som å komme inn i en gryte da vi hentet barna våre om ettermiddagen"

Av
DEL

MeningerÅpent brev til ordfører i Nesodden kommune, Truls Wickholm.

Nesodden, 27. mai 2019.

Kjære ordfører,

Vi skriver til deg fordi vi er alvorlig bekymret for barna våre og situasjonen deres i barnehagen. Vi-et er i denne sammenheng foreldrene til barna i Munkestien Barnehage på Skoklefall, men både ledelsen og de ansatte deler vår bekymring. Vi har, sammen med ledelsen, forsøkt å nå fram gjennom kommunens vanlige hierarki, men har blitt avslått og avvist siden våren 2018.

Høsten 2017 åpnet kommunen fire nye avdelinger på Skoklefall, kjent som Munkestien Nord, for barn fra 1–5 år. I løpet av det første året ble det tydelig at det nye barnehageområdet hadde en stor mangel: Skygge. Området har ingen solskjerming og få trær som gir skygge på dagtid. Store deler av uteområdet er asfaltert og byggene omkranser området slik at det kommer svært lite vind til. Varmen blir dermed liggende skjermet blant byggene, oppå asfalt. Det sier seg selv at dette miljøet blir uholdbart for små kropper i den varmen vi opplevde i fjor vår og sommer. At det i tillegg var vannmangel i kommunen gjorde at barna heller ikke kunne kjøles ned med vann.

Det er ingen overdrivelse når vi sier at det iblant opplevdes som å komme inn i en gryte da vi hentet barna våre om ettermiddagen. Med den varmen vi hadde, som igjen varmet opp asfalten, var det vondt å se barna bevege seg rundt i barnehagen. 1-åringer som krabbet rundt på asfalten i solsteken og satt i sandkassen for å leke i glohet sand uten noen form for skygge. Situasjonen var absolutt ikke bedre for 3–5 åringene, men de var mer mobile og hadde noe bedre forutsetninger for å klare å si ifra når de trengte hjelp.

De ansatte ved barnehagen gjorde hva de kunne for å lette situasjonen, men med begrensede midler og tillatelser fra kommunen var det svært begrenset hva de kunne gjøre. Enkelte dager var så varme at det var med stort ubehag og bekymring at vi gikk fra våre barn om morgenen og flere vurderte å ta fri fra jobb for å holde barna hjemme.

Dette uteområdet er ikke tilrettelagt for så små barn, og det ønsker vi at kommunen retter opp snarest. Ikke for at barna skal få et flott uteområde, men fordi alle barn fortjener et trygt uteområde. Det handler om helsen deres. Barnehagens uteområde er helsefarlig store deler av året, og i strid med Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 9, § 10 og § 14.

Verneombudet ved barnehagen opprettet tidlig sak på dette, men etter et helt år med byråkrati og ansvarsfraskrivelse fra forskjellige instanser har svaret endt på at kommunen ikke tar noe ansvar: Barnehagen selv må bekoste utgifter til solskjerming. Dette er sjokkerende for både foreldre og ansatte. Ledelsen oppgir at de ikke har rom i budsjettet for ekstrautgifter, og at dette i så fall vil måtte tas fra andre, allerede trange poster. Vikarbemanning, trehjulssykler og andre lekemateriell har blitt nevnt som mulige «offer», som alle vil gå direkte utover barna og deres barnehagehverdag.

Vi stiller oss svært kritiske til at en kommunal barnehage med allerede trangt budsjett selv må bekoste noe som går på sikkerheten i enhver barnehage og som burde vært på plass før barnehagen åpnet. Hvorfor skal barna måtte betale for kommunens hastverk i 2017? For det er barnas tilbud dette vil gå utover. Ifølge UNICEF rangerer Nesodden allerede blant de 10 kommunene i hele landet (av over 400 kommuner) som bruker minst penger på barna sine. Dette er en utmerkelse vi skammer oss over.

Vi velger å tro at kommunen ikke har klart å innse alvoret i situasjonen, og at dette er grunnen til at ingenting har blitt gjort tross gjentatte henvendelser det siste året. Men vi trenger hjelp, og det snarest. Sommeren er rett rundt hjørnet. Kommunen kan ikke la barna våre gå nok en sommer i møte med et uforsvarlig utemiljø og de farene det daglig bringer med seg. Kommunen må sørge for at Munkestien Nord får solskjerming snarest, slik at det blir en barnehage barna trygt kan bevege seg i.

Vær så snill, ikke utsett barna våre for dette enda et år.

På vegne av barna i Munkestien barnehage ber vi om et svar fra ordføreren.

Med vennlig hilsen

99 bekymrede foreldre i Munkestien Barnehage:

Johan Kaos Nåden Dyrstad

Janina Lund

Isa Stenvoll Aasmundrud

Lisbet Pettersen

Ranveig Winge

Tomas Warnqvist

Marie Johansen Vetti

Christian Walby

Sindre Øverås

Aslak Støen

Line Gratte

Aleksandra Danielak

Lisa Warnqvist

Karoline Tørrissen

Petter Kjøs Utengen

Tom Haugen

Lise Celin Vikan

Susanne Kongsten Lalim

Peder Lalim

Hilde Cotton

Ole Christian Troland

Isa Stenvoll Aasmundrud

Hans Andreas Aasmundrud

Tom Andersen

Katarina Bie Sundelius

Eirik Grasaas-Stavenes

Mikael Pedersen

Kevin Michael O’Donoghue

Berit Torkildsen

Tina Therese Johannessen

Kjetil Rossing

Ida Kvammen Mork

Hans Josef Groh

Philip Anthony Larsen Donnelly

May Aimee Larsen Donnelly

Mathilde Jenssen

Lukasz Marianiuk

Ville Erling Sipinen

Line Sollie Karlsen

Christine Hoel-Aamodt

Anders Hoel-Aamodt

Eirik Danielsen

Stine Sommer

Linn Kaasa

Stine Kaasa

Tor Støve

Kathrine Løvberg

Hedda Døli

Dan Enersen

Kathinka Nordlie

Marianne Sandset-Hasic

Haris Sandset-Hasic

Rannveig Formo

Geir Henrik Sæther

Jessica Barlindhaug Angstreich

Georg Barlindhaug Ellingsen

Maya Vik

Øyvind Holmboe Basmo

Arne Brunborg-Arnesen

Anita Eggen

Tommy Nordum

Hans Andreas Aasmundrud

Nadiia Nowak

Krzysztof Ryszard Nowak

Viktoria Hallberg

Cecilia Vildvinge

Martin Vildvinge

Kari Voss Hofset

Anders Voss Hofset

Karen Tomatsidis

Nikolaos Tomatsidis

Kristina Bjørnland

Martin Bjørnland

Ida A. V. Corbacioglu

Tommy Dalen

Kjell Sigurd Røisli

Hanna Holmelin

Øyvind Dale

Susanne Dale

Frankie Achille

Anette Gabrielsen

Gunnar Young

Kristin Sundelius

Martin Bie Sundelius

Håkon Olaussen

Beate Olaussen

Veslemøy E. Holand

Suleyman Tatli

Fatna Jghima

Jeanette Solberg

Stian Veka

Mari Joramo

Arve Dahl Nielsen

Jessica Tunger

Dennis Tunger

Mette Vinther Talberg

Rune Thormodsen

Sally Kemble

Artikkeltags