Fjordbro ved Filtvet?

Leserbrev skrevet av Jo Heringstad.

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisen og alt innhold på nett

MeningerOgså pensjonert sjefsingeniør Ove Solheim går inn for fjordbroer via nordenden av Håøya, som anbefales i den nyeste utredningen fra Statens vegvesen. Hans innlegg i Amta er illustrert med fotomontasje av hengebro med spennvidde og tårnhøyder som den over Hardangerfjorden, ved Filtvet som ligger ca. 10 km sør for Drøbak.

Hensikten med fast fjordforbindelse så langt sør vil være å erstatte både den for bratte fjordtunnelen ved Drøbak og fergeforbindelsen Moss-Horten med bare ett «megaprosjekt», som må omfatte kryssing av også Drammensfjorden (ved Holmsbu?) og Sandebukta (like øst for Holmestrand?). Dette alternativet ville kanskje blitt valgt, hvis det ikke allerede var investert mye i forbindelsen ved Drøbak.

Solheims hovedargument er at fjordbroer ca. 7 km nord for Drøbak vil korte inn fjordforbindelsen 5–6 km, så den kan fungere noe bedre som alternativ til E 18 gjennom Oslo, og avlaste den så det monner. I ettertid er det grunn til å beklage at vedtaket om byggingen av fjordtunnelen var hastverk, og ble lastverk også på denne måten!

Det er fristende å avskrive både fjordtunnelen og deler av tilførselsveiene som feilinvesteringer, og begynne på nytt med «blanke ark». I så fall kan det bli fjordbro ved Filtvet, med kort ny tilførselsvei fra E 6 på østsiden og relativt lang tilførselsvei fra Rv. 23 på vestsiden. Dette kan erstatte fjordtunnelen, eller i det minste avlaste den så den kan stenges for all tungtrafikk. Med like lang bro bare på vestsiden av Håøya som ved Filtvet, blir Filtvet-alternativet neppe så dyrt å bygge som bro-alternativet nord for Drøbak.

Også fjordforbindelsen Moss-Horten er omstridt: Det har kommet sterke protester mot alle bro-alternativer via Jeløya, og eventuell tunnel under den dype fjorden der blir veldig lang og veldig dyr. Da gjenstår to alternativer: Fortsatt ferger, eller nevnt kryssing av Drammensfjorden og Sandebukta i tillegg til Oslofjorden ved Filtvet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags