Nedleggelse av trafikkstasjonen i Drøbak er uakseptabelt

Foto:

Av
DEL

InnsendtAmta opplyser den 21.5.2019 at veidirektøren har foreslått for regjeringen å nedlegge trafikkstasjonen i Drøbak. Følgende begrunnelse ble sitert: «Veidirektøren påpeker i forslaget at trafikkstasjonen i Drøbak ligger i et område der Frogn kommune har utviklingsplaner og ønske om annen bruk i framtiden. Og at det derfor ikke vil være aktuelt å forlenge leieavtalen på stasjonen når denne går ut i slutten av 2023.»

Denne begrunnelsen framstår for Frogn Arbeiderparti som forhastet. Det er en områdeplan i arbeid, men den er ikke kommet så langt som til høring. Ny områdeplan er således langt fra et ferdig beslutningsunderlag.

Frogn Arbeiderparti har vært tydelige på at vi ønsker å beholde arealet til næringsformål, og at vi ønsker å beholde trafikkstasjonen. Følgelig foreligger det ingen politisk enighet om omdisponering av arealet.

Det er svært uheldig at det er sendt signaler som gjør at Vegdirektøren tar denne type beslutninger uten grunnlag i faktum. Konsekvensen av en slik nedleggelse er tap av 20 arbeidsplasser og bortfall av denne type tjenestetilbud i Frogn.

Frogn Arbeiderparti vil derfor i neste kommunestyremøte spørre ordfører om hva han vil gjøre for å opplyse veidirektøren og regjeringen om korrekt faktum.

Jørn Barkenæs

Nestleder Frogn Arbeiderparti

Følg på: Twitter

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags