Dypvannskai og muligheter for Drøbak sentrum

Av
DEL

MeningerMan kunne ønske at de i Frogn som er imot at kommunen skal investere i marin infrastruktur ved utvidelse av eksisterende kai på Sjøtorget hadde brukt saklige argumenter og ikke kommer med skremselsbilder som ikke er relevante. En person hadde på Facebook tatt et bilde av et mega cruiseskip og plassert det inn på Sjøtorget, med spørsmål om det er slik vi vil ha det. Det vil vi selvfølgelig ikke.  For å gjøre det helt klart; « det er ikke planer om å bygge cruise kai». 

Formålet med forslaget vises nedenfor, det er her kopiert fra kommunens hjemmeside.

HENSIKT MED PLANARBEIDET Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny dypvannskai ved Sjøtorget. Målet med dypvannskai er å legge til rette for at større fartøy, som f.eks. historiske seilskip og andre skip til turistformål, skal kunne legge til. Også lystbåter over 50 fot skal kunne anløpe kaia, da disse ikke kan benytte gjestehavna lenger sør. Båter for Ruter og Oscarsborg ferge anløper i dag i området, og dette ønsker man at skal fortsette. I arbeidet med planforslaget vil vi også se på hvilken bruk Sjøtorget kan få i framtiden, og om torgets funksjon skal endres. Det skal utarbeides en mulighetsstudie parallelt med planarbeidet, hvor man blant annet vil se på om det er aktuelt å tilrettelegge for mer folkeliv og aktivitet på Sjøtorget enn det er i dag.

Som det framgår av planforslaget så skal man også se på mulighet for å legge til rette for en bedre utnyttelse av Sjøtorget. Dette har vi i Frogn Frp foreslått i mange år.

Kan en utvidelse av Sjøtorget med ny dypvannskai bidra til mere liv og røre i sentrum, samt hjelpe næringslivet i Drøbak?

Vekst og utvikling av de største byene i Norge og verden for øvrig er skjedd på grunn av deres beliggenhet ved sjøen, og bruk av havner til import av varer og bevegelser av mennesker. Dette kjenner vi jo igjen fra Drøbaks storhetstid med trelasthandel og is-transport.

Vi har i mange år snakket om hvordan vi kan få mer liv og røre i sentrum. Mange forslag har kommet fram, men ingen har gitt resultater. Kanskje dette prosjektet med utvidelse av Sjøtorget med ny kai kan være det som skal til. Når det blir kjent at Drøbak har fasiliteter og kan motta større skip, vil det ikke vare lenge før vi ser resultater. Det er enighet om at Drøbak skal satse på turisme, og da er mulighetene bedre ved at vi også kan ta turistene inn sjøveien. 

Den nye turistsjefen kan markedsføre Drøbak lettere ved å spille på en ny effektiv kai.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags