Ikke kødd med fattigdom!

Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDet er blitt en nyhetssak at Nav på Nesodden oppfordrer økonomisk dårligere stilte til å flytte ut av kommunen, og en påfølgende tekst vedtatt i kommunestyret i februar («brukere som er i full jobb samtidig som de blir avhengig av økonomisk sosialhjelp blir anbefalt å flytte til kommuner med rimeligere boutgifter slik at de har mulighet til å bli økonomisk selvhjulpne»). I etterkant er saken nyansert av ordfører, uten at jeg kan se at meningsinnholdet er tydelig nok korrigert. Hvorfor ikke?

Kulturfeltet aksepterer ikke å være «image» for gentrifisering. Fattige og lavtlønnede, det er også oss!

I vårt felt finnes yrkesgrupper som år etter år kommer dårligst ut i levekårsundersøkelser og inntekt. Som representant for kulturfeltet på Nesodden, er dette samtidig de yrkesgruppene kommune og innbyggerne oftest trekker fram som det som gjør Nesodden til et særlig fint sted å bo - Nesodden er «kunstnerkommunen». Nesodden er et spesielt sted, det er statistisk flere kulturarbeidere boende her enn i noen annen kommune i Norge. Vi som representerer kulturfeltet reagerer sterkt på denne saken. Vi krever at samtlige partier som støttet uttalelsen trekker den tilbake, slik at saken tydeliggjøres av kommunen- dette vil vi ikke ha liggende!

Denne saken er imidlertid mer enn språkbruk og symboler. Den går til kjernen av de utfordringene kulturfeltet forholder seg til, og synliggjør mekanismer som henger sammen:

1. Et økt fokus på kultur som inntjening, og svekking av kunstens egenverdi- som igjen svekker våre yrkesgrupper.

2. En negativ utvikling vi alle forholder oss til nasjonalt og regionalt. Rapport fra NAV i 2017 viste at de økonomiske forskjellene i Norge øker.

Alt dette kjenner vi i kulturfeltet godt til i hverdagen. Våre støtteordninger, inntektsmuligheter og arbeidssituasjon svekkes. Vi har barn på laveste barnehagesats, vi er de som stadig må flytte lenger ut fra sentrumskjernene grunnet høye boligpriser, vi erfarer at det fins færre produksjonslokaler - vi som ofte nyttiggjør oss av eldre bygg og arbeidslokaler få andre yrkesgrupper får noe ut av. Vi er godt kjent med hva det vil si å være gentrifiseringens fortropp. Vi har erfaring med å skvises ut når et område skal gjøres lekkert, etter at vi, for en tid gjennom kulturuttrykkene våre, kreativiteten, evnen vi har til å finne gull og arbeidslokaler få andre får noe ut av, har bidratt til å gjøre det samme området spennende, kult og vennlig - før spekulantene kommer inn.

Men det er ikke mulig å få både i pose og sekk. Kulturfeltet taper- og det går ut over alle som bruker kultur. Kulturfeltet, og de mindre lønnsomme skal til og med tåle å tape, og det aksepterer vi ikke. I vårt Nesodden skal det være plass til alle!

Artikkeltags