Man kan ikke avlive fugler i hekketida fordi noen har bosatt seg ved sjøen og ikke kan godta fuglelivet som følger med

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Frogn kommune vedtok 22. mai å tillate skadefelling av to grågjess på en privat eiendom i Nordre Frogn.

Dette til tross for at rådmannen vurderte det som at kommunen ikke har adgang til å vedta skadefelling, siden det ikke foreligger skade av vesentlig økonomisk betydning - som er et vilkår for skadefelling.

Det er heller ikke kjent at situasjonen på eiendommen påvirker drikkevann, badestrand eller andre samfunnsinteresser.

Vi stiller spørsmål ved at Frogn kommune kan tillate skadefelling av grågås midt i hekketida, uten at vilkårene for en slik felling er til stede. Dette vedtaket må omgjøres, kommunen kan ikke handle i strid med lov og rett. 

Søkerne hevder at de får nedsatt livskvalitet på grunn av støy fra gjess, som vedvarer hele døgnet. Dette kan ikke være riktig. Bor selv i et område med hekkende grågås, og det er bare i korte perioder om dagen man kan høre dem, og helst om våren - senere på sommeren merkes de ikke. 

Den virkelige støykilden er det mennesker som står for. Hvis man ikke kan godta naturlig fugleliv ved sjøen bør man ikke bosette seg ved sjøen.

Når det gjelder påstått smittefare, viser dokumentasjon at gjess utgjør en veldig liten helserisiko for mennesker. Vi kan ikke finne noe dokumentasjon på at en slik smitteoverføring har skjedd. En biolog ved Miljøverndepartementet i Canada uttalte at problemet med gåsebestanden handler om menneskers oppfatninger og holdninger, snarere enn om økologiske og helsemessige problemer.     

Gjess er monogame og holder sammen hele året, og begge foreldrefuglene trengs i oppfostringen av ungene. Skadefelling av foreldredyr i yngletida innebærer store lidelser for etterlatte og hjelpeløse unger, i strid med dyrevelferdslovens forbud mot å hensette dyr i hjelpeløs tilstand og naturmangfoldlovens bestemmelse om at unødig skade på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi skal unngås.  

Det er behov for å endre en altfor liberal skadefellingspraksis, og velge forebyggende tiltak fremfor avliving. Eksempler på dette kan være skremming, utgjerding/leplanting og skjøtsel av øyer, holmer og annen utmark til friområder. 

Samtidig bør det vises toleranse for at grågåsa hører til i vår fauna, og en viss skade må påregnes og tolereres. Vi må tillate også andre arter å livnære seg og oppfostre ungene sine.

Frogn kommune bør oppheve avlivingsvedtaket, som er fattet uten hjemmel i loven. Man kan ikke tillate avliving av fugler i hekketida, med fare for at ungene etterlates hjelpeløse eller med forbehold om at også ungene drepes, fordi noen har bosatt seg ved sjøen og ikke kan godta fuglelivet som følger med. 

Kommunen bør i stedet bidra til å skape toleranse for det naturlige dyrelivet og forståelse for at også dyrene har rett til liv og livsrom.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken