Fornebubane også for Nesodd-pendlere?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevProsjektet Fornebubanen har «stått i stampe»; men nå ser det endelig ut til å «løsne»:

Både i regjeringens forslag til statsbudsjett og i Oslo-budsjettet settes det av store pengebeløp til ymse forberedelser i 2019, i følge stort oppslag på bysidene i Aftenposten 28. september. Da ligger det vel an til anleggsstart i 2020, og fullføring i 2025.

Trafikkgrunnlaget vest og øst for grensen mellom Bærum og Oslo ble vurdert som spinkelt for temmelig dyr tunnelbane, så noen foreslo en forlengelse, for å få med også mye trafikk til og fra Nesodden. Eventuell tunnel under fjorden ville bli for bratt opp til Nesodden, og eventuell fjordbro – bare for denne T-banen – ville bli for dyr.

Gjenstående mulighet er å bygge veibro mellom Nesoddtangen og Snarøya utenfor Fornebu. For matebusser til Fornebubanen, for tungtrafikk som nå går i fjordtunnelen ved Drøbak, og for mange som nå kjører «rundt» Bunnefjorden, for å komme til og fra Nesodden eller nordlig del av Frogn. Med veibro til Snarøya kan Nesoddbeboere komme raskt til sykehus i Bærum, også uten luftambulanse.

Fjordtunnelen ved Drøbak er som kjent i bratteste laget for tungtrafikken, og vil være det også med nytt løp langs det eksisterende. Dette problemet kan løses med å forskyve tung-trafikken til fjordbro Nesoddtangen-Snarøya. Dette vil også avlaste fjordtunnelen, så det eksisterende løpet får tilstrekkelig kapasitet for den «lette» trafikken, og stor investering i nytt tunnelløp blir unødvendig.

Nesoddbåtene har betydelige avgassutslipp. I overskuelig framtid må det vel enten investeres mye i nye båter med digre batterier eller hydrogengass som drivstoff, eller etableres fast fjordforbindelse til Snarøya-Fornebu, i stedet for personferger til Oslo?

Artikkeltags