Det døve øret

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Innsendt Vansker med å få tid til tilrettelagt undervisning (inklusive spesialundervisning) var gjengangeren fra alle skolene på symposiet i begynnelsen av april. Fra Utdanningsforbundet var meldingen om tid til å se hver enkelt elev den klare meldingen. Dette er den viktigste utfordringen for Nesoddskolen og handler om ressurser (budsjett).

I dag skal skolene på Nesodden flombelyses

Ikke hørt

Av de med makt og myndighet vektlegger ingen dette i sine oppsummeringer i Amta. Kommunalsjef for skoler, Trogstad, nevner det ikke. Ordfører Wickholm (Ap) har bisetningen: «samt en del skoler sliter med oppfølging av barn som opplever å ikke trives» Høyres skolepolitiker «Sætre» har også med en bisetning: «Jeg ser også utfordringer omkring ressurser og organisering knyttet til spesialundervisning».

Dette føyer seg inn i rekken av benektelser. Ordfører nekter å si noe om hvor ofte spesialundervisning blir innstilt fordi lærer må vikariere for kolleger ved sykdom. Gjentatte bortforklaringer er avkledd og det er påvist at alle statistikker forteller det samme: Nesoddskolen er blant de skolene i landet som får aller minst ressurser pr. elev. Alle som har fulgt skoledebatten vet dette, men det er ikke mulig å få ordfører eller det politiske flertallet til å innrømme det.


 

Hvorfor dette skuespillet?

For noen år siden ble den økonomiske styringen av kommunen lagt om. Det ble en stram budsjettstyring hvor innsparinger og overskudd ble mantraet, på bekostning av kvalitet og for skolenes del, pedagogisk ledelse. Siden den gang har presset på sparing bare økt. Det betyr store overskudd (45 millioner i fjor). Rødt sa fra starten av at denne politikken ville ha konsekvenser for kvaliteten på de tjenestene kommunen leverer og ville ramme sosialt skjevt. Vi har i våre budsjettforslag avsatt betydelige summer til å rette opp mangler som følge av uforsvarlige nedskjæringer. Det blir fnyst av de partiene som bestemmer. De blånekter stadig for negative konsekvenser. Det truer hele prosjektet om storutbygging av Nesodden og derav investeringsbehov.
 

10 millioner til skolene

Alternativet er å gi større driftsbudsjetter. Vi lanserte 10 millioner på symposiet. Det løser langt fra alle problemer, men kan gjøres øyeblikkelig innenfor nåværende budsjettrammer. Vi utfordrer opposisjonen i kommunestyret til dette som strakstiltak. Kan vi samles om dette? Så kan vi ta de langsiktige spørsmålene om bedre kommuneøkonomi (som det er forskjellige løsninger på) etter hvert.

Nesodden Rødt

Geir Christensen

Geir Christensen

Følg på: roedt.blogspot.com

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken