Nei til sosial boligbygging – dessverre

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

InnsendtDen 8. april 2019 ble det vedtatt kommunestyremelding om bolig, en viktig plan for boligbygging i Frogn. For førstegangsetablerere uten særlig egenkapital ble det likevel en ikke-hendelse. Høyre, med støtte fra Frp og PP, tømte verktøykassa før start. Ut forsvant:

• Å ta i bruk ulike virkemidler og strategier for å fremskaffe rimelige boliger, herunder sikre arealer med lave tomtepriser for boligbygging.

• Strategisk bruk av kommunal eiendom for å fremskaffe flere rimeligere boliger til førstegangsetablerere, for eksempel prisregulerte borettslagsboliger. Tomt kan selges til redusert pris, alternativt vurdere bruk av festekontrakter fremfor salg kommunal eiendom. Erfaringer med andre prisregulerte boligprosjekter og fastpriskonkurranser legges til grunn.

De virkemidlene vi sitter igjen med er markedet, supplert med borettslag med husbankfinansiering. Dette er virkemidler vi har hatt i årtier og som beviselig ikke vært tilstrekkelig for å skaffe boliger til alle.

Frogn Arbeiderparti er imidlertid ikke uenig i at markedet vil være den sterkeste drivkraften i boligbyggingen. Frogn Arbeiderparti vil derfor styrke tilbudssiden gjennom å legge ut tilstrekkelig med boligfelter, slik vi har gjort med Kolstad, og fortsette arbeidet med å komme à jour på plan- og byggesaksavdelingen. Dessverre fører Høyres lettvinte dispensasjonspraksis, hvor reguleringsplaner og vern av strandsonen rutinemessig settes til side, til et betydelig antall dispensasjonssøknader. De er så mange og omfattende at de legger beslag på en betydelig del av kapasiteten på byggesaksavdelingen. Med andre ord; de bemidlede får det som de vil på bekostning av allmennhetens interesser.

Vi kan således ikke la markedet styre alt. Markedet leverer ikke sosial boligpolitikk. Her må politikere og samfunnet engasjere seg. Boligmeldingen hadde derfor lagt opp til en verktøykasse hvor kommunen kunne ta tak i problemene ved hjelp av ulike virkemidler på ulike situasjoner. Det ville ikke Høyre selv om de regelmessig hevder at de er opptatt av folks drømmer i sin boligpolitikk. Men, det gjelder tydeligvis ikke alles drømmer.

Frogn Arbeiderparti jobber for at alle skal kunne ha en god bolig. Frogn Arbeiderparti vil derfor arbeide for at vi får en verktøykasse for sosial boligpolitikk så snart vi har flertall.

Jørn Barkenæs

Nestleder Frogn Arbeiderparti

Artikkeltags