Trafikk-sikkerhet i Høy(re)setet

Av
DEL

MeningerI september i fjor beskrev jeg hvordan Høyre snudde i saken om trafikksikkerhet i Jørnsebakken. Situasjonen var i saksframlegget beskrevet som prekær. Utvalg for miljø, plan og bygg, som behandlet saken den 3.9.18, ble imidlertid planen ansett som for lite utredet.

Det ble derfor enstemmig vedtatt å sende trafikksikkerhetsplan for Jørnsebakken tilbake til Rådmannen for bedre utredning.

Da saken kom til behandling i kommunestyret hadde Høyre endret mening. Begrunnelse; «de hadde snakket med noen». Dessverre var ikke dette et engangshendelse, trafikksikkerhetsplan i Solveien, Batteriveien og Sagaveien holdt på å lide samme skjebne, men der fikk ikke Høyre med seg Frp.

Kommunestyret den 17.6.2019 behandlet reguleringsplan for fortau i Elleveien. Der snudde Høyre igjen, og fikk støtte fra SP, PP og Frp. Høyre hevdet at de hadde fått nye opplysninger fra noen. Fra hvor/hvem og med hvilken substans ville de ikke opplyse.

De forsøkte deretter å begrunne seg vekk fra behovet for trafikksikkerhetstiltak ved å argumentere for større behov andre steder, men slapp til slutt katta ut av sekken ved å tilføye at det ikke skulle «rappes hager». Tenk over den formuleringen neste gang du ser en trafikkfarlig situasjon i Elleveien.

Frogn Arbeiderparti har vært og er opptatt av trafikksikkerhet, ikke minst skoleveier og andre steder barn og unge ferdes.

Det har innkommet flere bekymringsmeldinger til kommunen om trafikkforholdene i Elleveien.

Vi har derfor ved ulike byggesaker langs Elleveien vært opptatt av å sette av plass til fortau eller lignende for å bedre trafikksikkerheten. Vi har også stemt mot utvidet hotelldrift på Skiphelle så lenge det ikke finnes noen tverrvei, for å ikke øke trafikken i Elleveien. Vi har også vært med på å vedta den trafikksikkerhetsutredningen som munnet ut i Utvalg for miljø, plan og bygg sitt vedtak om å utarbeide reguleringsplan for alternativet med høyt fortau sammen med minst mulig grunnerverv fra tilstøtende eiendommer (ca. 5.400 m²).

Vi observerer at det er uttalelser om at kjøreforholdene blir vanskeliggjort av fortau. Dette er egentlig et argument for utvidelse av veien, med ytterligere grunnerverv som konsekvens.

Vi har imidlertid forståelse for at grunneiere som blir berørt gjerne vil ha vurdert hele – eller deler av – behovet for fortau og/eller utforming av fortaus- og veiløsninger. Frogn Arbeiderparti har derfor deltatt aktivt i den politiske dialog og med Rådmannen for å få vurdert alternative løsninger. Rådmannen ville etter slik vurdering avholde et folkemøte. Det blir det nå ikke noe av.

Med andre ord, konklusjonen fra i fjor var korrekt; ønsker du trafikksikkerhet i Frogn, ikke baser deg på at dokumentert faktum, analyse eller faglige vurderinger skal vinne fram, men ring en høyrepolitiker og håp at du får inngå i gruppen «noen».

Artikkeltags