Jeg stiller spørsmålet etter å ha lyttet til veimyndighetenes redegjørelse på Dal skole om ny trasè for fylkesvei 156 Bråtan-Tusse. Som svært mange er klar over handler det i klartekst om å bli kvitt de mer eller mindre beryktede Rundvollbakkene. Prisen for å bli kvitt Rundvollbakkene vil koste pluss/minus èn MILLIARD kroner. Og det er bare pengene.

Det må være lov å spørre: Har vi råd?

I tiden som yrkesaktiv måtte jeg forsère Rundvollbakkene to ganger daglig i rundt regnet 20 år. Til og fra jobb i Oslo. Vinterstid bød dette av og til på problemer. Skal vi si omtrent to-tre ganger hver vinter? Årsaken til problemet var stort sett alltid at en eller annen transportsjåfør ikke var klar over at han ville møte alminnelig vinterføre i bakkene når han svingte av på Bekkevoll, og ikke var skodd for dette. Eller at en eller annen dusting fra Nesodden på vei til jobben forsøkte seg på sommerdekk.

Sommerstid byr ikke bakkene på problemer i det hele tatt. Rett nok kan det fra tid til annen gå litt langsomt, med det har vi vel strengt tatt tid til? Strekningen vi snakker om er ikke mer enn tre-fire kilometer.

Hvis bygging av ny trasè for FV156 fra Bråtan til Tusse skal gjennomføres slik veimyndighetene orienterte om, vil store naturarealer midt i Frognmarka bli ødelagt for alltid. Uansett hvilket alternativ som velges. Bomiljøet på Bergerhøgda vil også bli rasert dersom en trasè gjennom dette området blir valgt. Det er udiskutabelt. Om ett av tunnelalternativene blir valgt blir ødeleggelsene mindre enn om det åpne alternativet vinner fram. I tillegg vil alle i Nordre Frogn eller Nesodden, som normalt handler i Drøbak, måtte betale 40 kroner i bompenger for å komme seg til nærbutikken. Samtlige som vil kjøre bil ut av Nesoddhalvøya, uansett hvor, må betale bomavgift. Både ut og inn. Dette er selvsagt helt i tråd med Fremskrittspartiets valgløfter om bompenger før forrige Stortingsvalg.

Jeg har snakket med flere sambygdinger etter folkemøtet på Dal skole sist onsdag. En som ofte er på veien sa: «Jeg ser ikke behovet. Jeg kjører denne veien daglig og har bare rent unntaksvis problemer med å komme fram». Og videre: « Hvordan tror du rushtidsavviklingen i krysset FV 156/ RV 23 vil se ut? Jeg vet at det er snakk om å utvide RV 23 til fire felt. Men jeg har ikke hørt et pip om når.» En annen sa at vi må ta utviklingen med i betraktning. Med økt utbygging på Nesodden vil dagens kapasitet på FV 156 bli i snaueste laget, mener hun.

Så jeg spør igjen uten å ha noen helt bastant mening: Har vi råd til dette? Er ulempene med Rundvollbakkene så store at vi er villige til å svi av en milliard kroner og ødelegge både uerstattelige naturherligheter og idylliske boområder for all framtid? Vi må nøye veie fordelene mot de definitive ulempene og naturinngrepene opp mot hverandre før denne beslutningen skal tas.

Og med hensyn til besøket i nærbutikken, som vil bety 40 kroner i bompenger: Jeg kan alltids flagge ut og slutte å handle hos familien Sand, slik jeg har gjort i snart femti år og gjøre dagligvarebutikken på Kirkekrysset til min nye nærbutikk.