Saga er liv laga

Terje Lind Bjørsvik oppfordrer politikerne til å heve blikket.

Terje Lind Bjørsvik oppfordrer politikerne til å heve blikket.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

LeserbrevIgjen er det budsjett-tid, og igjen skal de folkevalgte og kommuneadministrasjonen sette skole, velferd, fritid og helse opp mot hverandre i en nedadgående kuttspiral der enkeltvinnerne blir færre og færre for hvert år, og fellesskapet som helhet kontinuerlig svekkes. I år synes dette å slå ut i det absurde i og med at kommunalministerens straffetiltak mot egenrådige lokaldemokratier forsterkes av et selvpålagt spareprogram som nå blotter oss for et lokalt kuttregime av greske proporsjoner.

Det er sikkert en strategi bak dette som går meg hus forbi, men det umiddelbare resultatet er at alle gode krefter – fra barnehager til psykiatriske dagtilbud, og fra tennisklubb til skatehall må ut i felten for å rettferdiggjøre sin berettigelse til en liten flik av budsjettet for ett år til.

I budsjettforhandlingene for to år siden ble det vedtatt et treårig driftstilskudd til Saga skatehall. Anlegget hadde da vært drevet uten tilskudd i tre år, og var truet av stengning fordi vi ikke klarte å betjene faste utgifter samtidig som vi slet med ekstra utgifter til et helt nødvendig varmeanlegg. 200.000 i kommunale støttekroner i 2015, kombinert med en massiv kronerulling i lokalsamfunnet reddet Saga, og 150.000 i år, samt løfte om det samme i 2017 har gjort at vi nå har vært i stand til å avsette en liten buffer til helt nødvendige utbedringer kommende år.

Nå er altså det siste årets driftsstøtte strøket, og et argument er at da må tennisklubben likebehandles, og tildeles likelydende støtte. Dette vil kunne danne en presedens som kommunen ikke har råd til. All ære til tennisklubben, som med omtrent samme medlemsantall som Saga har klart å få en ny hall til over 14 millioner, men å sammenligne oss blir å sammenligne nøtter og meloner. Tennisklubben har eksistert i over 50 år, har Norges idrettsforbund, tippemidler, Norges tennisforbund, Akershus idrettskrets og Nesodden idrettsråd i ryggen. De har en ny tipp topp hall midt i smørøyet med toaletter, garderober, budsjett og stab for vedlikehold og renhold, tette tak, tette vegger – og kommunale garantier. Vi har ingen ting av det.

Vi er en dugnadsgjeng som for fem år siden fikk en knapp million - i hovedsak ubenyttede statlige og interkommunale midler øremerket prosjekter som vårt, utenfor kommunebudsjettet. For det skulle vi omgjøre et trelastlager på et nedlagt industriområde på Fagerstrand, i delvis oppløsning - med tre vegger, og uten strøm, uten gulv – til en flerbrukshall for egenorganiserte aktiviteter. Det klarte vi. Vi klarte også å drive fra hånd til munn i to år, men minusgrader inne i høysesongen tvang frem en forsterkning av varmeanlegget. Det klarte vi nesten.

Vi trodde at suksessen i tilbudet for de som faller utenfor de organiserte idrettene skulle hjelpe oss inn i varmen, og selv om de to siste årenes driftstilskudd i hovedsak kun har dekket fremleien til den kommunalt eide bedriften Rémonter, så har det fått oss til å tro at vi nå snart kunne få støv- og støynivået ned på et nivå som ikke er helseskadelig, at vi kan få lagt inn vann og få til et akseptabelt renhold, og bygget et toalett til ungene. Uten de 150.000 kan vi ikke fortsette, da er det kroken på døra, det ser selv en blåøyd optimist som meg.

Dette er i et år der vi har flere brukere og større interesse enn noen gang, der kulturministeren sier at egenorganisert idrett er det nye satsningsområdet, og der IOC har slått fast at skating er på programmet for Tokyo – noe som betyr at skate i løpet av et par år er en idrett, og i teorien åpner for at en Saga-skater kan være i OL-troppen i 2020. Dette er for sent, og har i praksis lite med Saga å gjøre, for Saga er først og fremst en åpen dør i vintermørket på Fagerstrand, der du er velkommen uansett alder, nivå, om du gjør skate, sparkesykkel, eller om du bare er en kompis som vil se på, og kanskje prøve.

Om du skater hver eneste dag i minst tre-fire timer, sykler BMX hver lørdag, eller kruser rundt på scoot en time etter fotballtreninga tirsdager og torsdager er opp til deg. Vi er så langt de eneste som representerer disse aktivitetene.

Jeg vet ikke hvor mye en 13-åring trener aktivt i tennishallen på en uke, og poenget er alt annet enn å sette det ene opp mot det andre, men et nøkternt regnestykke vi har satt opp viser at årssnittet for Sagabrukere er ca 15 pr dag, ganget med 330 åpne dager. Det er 4.950 besøk, og når de er aktive fra 1 til 4 timer av gangen, - brukere som ofte ellers ikke ville vært i aktivitet – da er det vel anvendte penger.

Og om likebehandling skal være et tema her så må vi selvsagt ta kommunal investering i infrastruktur med i beregningen, som de kommunale overføringene til tennishallen. Her føler jeg at Saga vil komme godt ut. Jeg oppfordrer derfor politikerne til å heve blikket litt, og erkjenne at dette ikke er en støtte, men en investering som vil gi svært god avkastning for fellesskapet – i likhet med mange av de andre gode prosjektene som nå står for fall i årets budsjettforslag.

Jeg lover samtidig at vi jobber videre med å finne flere trygge hjul å stå på i fremtida, uavhengig av kommunens skjøre budsjett.

Beste hilsen fra Terje Lind Bjørsvik – styremedlem i Saga – FBK, og ihuga Nesodd-entusiast.

Brevet er sendt til ordfører Nina Sandberg, kommunestyret ved adinistrasjonen, som mulig kronikk / leserinnlegg til Amta på nett og på felles samfunnssider på sosiale medier. Styret i Saga - FBK er på kopi.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags